"През летните месеци ще извършим профилактика и ремонти, за да посрещнат врачани сигурно зимата. Подобренията по съоръженията, които сме планирали, се правят с цел безпроблемно и безаварийно протичане на предстоящия отоплителен сезон. Започнахме огледа на топлопреносната мрежа и абонатните станции още след спирането на парното в града", посочи пред медията ни директорът на "Топлофикация"-Враца Радослав Михайлов.

"Предстоят подобрения в инсталациите за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и в основните съоръжения в двете ни централи. По график ще отремонтираме отделни трасета по топлопреносната мрежа", обясни инж. Радослав Михайлов. "За нас е важно абонатите ни да получават качествено отопление през зимните месеци. Ние работим винаги с мисъл за тях", казва още директорът на врачанската топлофикация, като изрази надежда отоплителен сезон 2021-2022 г. да бъде успешен и да премине без аварии.

"През последната година изградихме нови абонатни станции благодарение, на които ще гарантираме уюта на клиентите през зимните месеци. Планираме нови инвестициите и през новия отоплителен сезон. Тогава усилията на нашия екип ще бъдат насочени към разширение на съществуващата инсталация за комбинирано производство и изграждане на още нови абонатни станции.", каза инж. Михайлов. Той напомни, че през 2019 година са закупени двигател за комбинирано производство и спомагателни съоръжения за топлоизточниците.

Сред големите инвестиции, допринесли за модернизацията на предприятието, инж. Михайлов открои внедряване на биогорива в производството на енергия. "През 2021 г. ще продължаваме да надграждаме инвестицията, която направихме за оползотворяване на биомаса. Тя ще допринесе за екологичното и икономическо развитие на Враца. Ще работим усилено по екологичната политика на дружеството. Тя е свързана с производството на още по-чиста енергия.", заяви инж. Михайлов. По думите му добавянето на биомаса в горивния микс подпомага изпълнението на европейските екологични стандарти. "Използването на биогорива е практика в много европейски държави от години и основните предимства са, че това не само е една евтина суровина, която България има в изобилие, но едновременно е и екологична. Отнасяме се отговорно към опазването на околната среда и здравето на хората", заяви директорът на топлофикацията.

Инж. Михайлов посочи, че екологичните практики и устойчивото развитие са изцяло залегнали във философията и ценностите на дружеството. "Организацията на работата и внедрените технологии в дружеството отговарят на всички екологични норми. В нашата работа се стараем да изграждаме добри отношения на доверие с абонатите ни, като предлагаме качествени услуги, своевременни действия при необходимост и преди всичко професионализъм.", сподели инж. Радослав Михайлов.