Финансовите министри на ЕС постигнаха днес споразумение за актуализация на съществуващите правила за ставките на данъка върху добавената стойност /ДДС/ за стоки и услуги, съобщиха от Еврокомисията, която приветства договореното.

Новите правила ще дадат на правителствата по-голяма гъвкавост по отношение на ставките, които могат да прилагат, и ще гарантират равно третиране на страните членки. Същевременно актуализираното законодателство ще приведе правилата за ДДС в съответствие с общите приоритети на ЕС - борбата с изменението на климата, подкрепата за цифровизацията и опазването на общественото здраве.

Споразумението за модернизиране на правилата за ДДС показват, че е налице воля да се търси общоевропейски път напред, посочи еврокомисарят за икономиката Паоло Джентилони. По думите му промените ще дадат възможност за повече гъвкавост при прилагането на ДДС ставките в зависимост с националната политика.

Договорените промени предвиждат актуализиране на списъка на стоките и услугите, за които всички държави членки могат да прилагат намалени ставки на ДДС. Добавените към списъка нови продукти и услуги служат за опазване на общественото здраве, полезни са за околната среда и подпомагат цифровия преход.

Същевременно до 2030 г. трябва да се премахне възможността страните членки да прилагат намалени ставки и да освобождават стоки и услуги, които се считат за вредни за околната среда.

Правото на изключения

Промените предвиждат още всички страни членки да имат право на дерогации и освобождаване от ДДС на конкретни стоки и услуги, въведени по исторически причини в някои държави членки, за да се гарантира равно третиране и да се избегне нарушаването на конкуренцията. А пък съществуващите дерогации, които не са обосновани от целите на обществените политики, с изключение на подкрепящите действията на ЕС в областта на климата, трябва да бъдат преустановени до 2032 г.

Съществуващите правила за ставките на ДДС в ЕС са в сила вече 30 години и имаха спешна нужда от модернизиране. Комисията предложи реформа на ставките на ДДС още през 2018 г. Днешното споразумение гарантира, че правилата за ДДС на ЕС са изцяло в съответствие с общите приоритети на политиката на съюза.

ДДС се плаща там, където е потребителят

В основата на днешните нови правила е предишното споразумение да се преобразува системата на ДДС на ЕС в такава, при която ДДС се плаща в държавата членка на потребителя, вместо в държавата членка на доставчика. Това означава, че ще е по-малко вероятно договореното днес голямо разнообразие на ставките да попречи на функционирането на единния пазар или да доведе до нарушаване на конкуренцията. Същевременно ще се избегне умножаването на намалени ставки, което би застрашило способността на държавите членки да събират приходи в периода след Ковид-19.

До март 2022 г. актуализираните правила ще бъдат изпратени в Европейския парламент за консултации по окончателния текст. Когато бъде официално прието от държавите членки, законодателството ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.