Над 1 млрд. лв. приходи, администрирани от Агенция "Митници" са постъпили в държавния бюджет и през септември на текущата година.

Общите месечни приходи от 1 018.5 млн. лева превишават със 185.5 млн. лева приходите през същия месец на миналата година, като по-високи постъпления се отчитат по всички видове приходоизточници, съобщиха от Агенция "Митници".

Касовите постъпления от акциз през септември 2021 г. са достигнали 564.3 млн. лева, което е с 30.7 млн. лева повече от същия месец на предходната година.

Приходите от ДДС при внос са 427.3 млн. лева, което е със 145.9 млн. лева повече от септември 2020 г. Размерът на събрания ДДС от внос през септември 2021 г. е рекорден за текущата година, информират още от митниците.

26.2 млн. лева са постъпленията от мита, което е с 8.5 млн. лева повече в сравнение със септември миналата година.

През периода януари-септември приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби са в размер на 7 767.0 млн. лева. Постъпленията са с 952.9 млн. лева над отчетените 6 814.1 млн. лева през сравнимия период на 2020 година.

Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенция "Митници", продължава и през октомври. По прогнозни данни общите приходи на Агенция "Митници" за октомври 2021 г. ще отчетат превишение от нас 123 млн. лева над събраните през октомври 2020 година.