Световното богатство се е увеличило с 14 трилиона щатски долара, констатира докладът на отчет Global Wealth Report на банка Credit Suisse, публикуван вчера.

До средата на юни 2018 година, за предходните 12 месеца темпът на нарастване на активите е бил 4.6% и те вече са за 317 трилиона долара. Темповете на увеличаване на световното богатство надвишават темпа на увеличаване на хората на планетата ни. Така към края на юни 2018 година средно всеки възрастен човек на Земята е притежавал 63 100 долара, което е рекордна стойност и ръст на годишна база от 3.2%.

Проблем е обаче факта ,че има значителни различия в концентрацията на световното богатство и средната стойност не отчита трагичното състояние на хората в някои части на планетата ни.

Северна Америка и Европа са най-облагодетелстваните региони. Тук е съсредоточено 60% от световното богатство при условие, че в двата региона живее едва 17% от пълнолетното население на света.

Важна характеристика на доклада е и констатацията, че в САЩ средното богатство на възрастен човек продължава да се увеличава всяка година, като този процес се наблюдава от 2008 година. Тази тенденция не се променя дори когато заради финансово-икономическата криза световното богатство намаляваше през 2014 и 2015 година. Това обяснява и лидерството на държавата в класацията по активи.

Друга интересна подробност е второто място в света на Китай по активи и богатство на глава от населението след САЩ, въпреки търговската война и намаляване на икономическия ръст в азиатската държава.

Жените държат 40% от световното богатство, става ясно още от доклада. Най-съществено нараства техния дял в разпределението на богатството в държавите от Азия, като и тук Китай е с водеща роля.

Прогнозите сочат очакван нов ръст на световното богатство. До 2023 година то ще се увеличи с 26% и ще достигне 399 трилиона долара, твърдят експертите. Увеличението ще се дължи основно на средните класи в държавите, но и броят на милионерите се очаква да се увеличи значително.