Швеция е държавата с най-високи данъци в света. Въпреки това хората, които живеят там са доволни, протести няма, а животът неслучайно е описван като "шведски социализъм". Става дума за социална държава, да не се бърка с някогашните социалистически "народни републики".

Хелга Херватис е от Швеция, познава в детайли системата в своята страна и я описва в Инстаграм. Според нея, всичко е основано на девиза "Равенство и помощ", а държавата дава необходимите гаранции на обществото, че ще финансира с данъците социални придобивки.

"Средният годишен доход на стандартно шведско семейство е между 70 и 90 000 евро. Масовият случай е баща, майка и 2-3 деца. Средната заплата на работещите възрастни е бруто между 3500 и 5000 евро месечно. Съществува стабилна гаранция, че никой не може да уволни свой служител или работник без причина. Затова се грижат синдикатите. Държавата плаща всички медицински разходи за децата до навършване на 18 години, а за възрастните цените са незначителни на фона на заплатите. Има достатъчно места в детски градини, ако родителите работят", разказва Хелга.

Парите, с които държавата поема разходите на семействата и децата идват от данъците. В Швеция действа прогресивна данъчна система, в която данъкът е от 30 до55% от доходите. Индивидуалните данъци зависят от мястото ,където живеете и от годишните доходи. В Стокхолм данъците са между 30 и 33%, ако заплатата е над 400 000 крони годишно се увеличават между 5 и 20%. Работодателите плащат на държавата данък от 32% за всеки нает сътрудник. Съществува и данък (30%)при продажба на акции, скъпоценности или имоти, но ако сделката е по цена, по-висока от момента на придобиване. Плаща се върху разликата. Данък се плаща и за дивидентите от акции.

ДДС в Швеция е 25%, но има различни скали. Например за хранителни стоки той е 12%, за гориво - 60%. Дори и пенсиите се облагат с данък от 30%.

В страната обаче няма данък наследство. Няма и върху имоти, които не са тяхна собственост, а са им предоставени от предприятието или държавата. Но има налог за земя или гора.

Такава е социалната държава Швеция и нейния "социализъм". Контролът на обществото върху държавата гарантира, че високите данъци отиват за социални нужди на населението. И хората са доволни, живеят спокойно и без сътресения. Правителствата се сменят, политиката на държавата остава непроменена. И така е от години.