Депутатите одобриха окончателно намаляването на данък "Уикенд" от 10 на 3 на сто. Това стана с промени на второ четене в Закона за корпоративно подоходно облагане.

Мартин Димитров от "Демократична България" заяви, че решението за намаляването на ставката е взето след консултации с представители на бизнеса.

"Да, постигаме първоначалната цел, значително облекчаваме данък "уикенд", който, искам да ви напомня, когато беше въведен, ние бяхме едни от хората, които категорично имахме противно мнение, смятахме, че значително ще затормози хората. Сега в този си вариант решението е най-доброто, което успяхме да намерим след едни широко проведени консултации."

Налогът върху разходите в натура, свързани с лично ползване на фирмени активи, беше въведен през 2016 година по предложение на ГЕРБ при тяхното управление. Целта беше фирмите да не декларират по-големи разходи, а част от активите - например служебен автомобил, практически да се използват за лични цели. Така на фирмите им се налага да декларират пред НАП дали собствениците, мениджмънтът или служителите използват фирмени активи за лични цели. Налогът трябва да се декларира и внася веднъж годишно до 31 март на следващата календарна година. Ако служителят на фирмата ползва служебния автомобил за лични цели, разходът се поделя между работодателя и служителя и се изчислява чрез пътни листове. Ако се ползва служебен имот за лични нужди, данъчната основа зависи от времето, което служителят е прекарал в помещението.