По-високи данъци за второ жилище в Банкя, Панчарево и парк Витоша ще плащат собствениците на имоти от 2019 г. Проект за изменение на Наредбата за местните данъци, каквото се изисква след последните промени в Закона за местните данъци и такси, приети от парламента в края на ноември, е внесъл зам.-кметът по финанси Дончо Барбалов. 

Според публикуваните на 27 ноември т.г. в "Държавен вестник" промени в ЗМДТ, от следващата 2019 г. собствениците на имоти в курортни селища, които не са основно жилище, ще плащат по-висок данък сгради, обяви на страницата си във фейсбук Барбалов. Това няма да важи за имоти, които са регистрирани като туристически обекти по смисъла на Закона за туризма и собственикът им плаща съответните данъци и такси за това. 

На територията на Столична община промените засягат имоти в Банкя, който е със статут на балнеолечебен курорт от национално значение, в кв. Панчарево - балнеолечебен курорт от местно значение, и в природен парк "Витоша" - климатичен планински курорт от местно значение.

"Определените в закона ставки за имотите в курорти от национално значение са от 5 до 7 промила върху данъчната оценка, а за курортите от местно значение - от 4,5 до 6 промила. Решението за размера на данъка в тези граници се взима от общинските съвети в съответните населени места". 

За да спази изискването на закона, Столичният общински съвет трябва да гласува промени в Наредбата за определяне на местните данъци, с които да определи новите данъчни ставки за трите курортни селища. Предложението, внесено в СОС, е размерът да е на минимума, посочен от законодателя, а именно - 5 промила за имот в гр. Банкя и 4,5 промила - за кв. Панчарево и парк Витоша, обяснява Барбалов. 

Промените няма да засегнат собственици, за които имотите в тези селища са основни жилища. Те ще продължават да плащат, както досега, половината /50%/ от данъка, дължим за имот в София - 1,875 на хиляда върху данъчната оценка. 

Според измененията в закона, ако бъде установено, че даден собственик е посочил повече от един имот като "основно жилище" на територията на цялата страна, той ще загуби правото си на 50% отстъпка за основното и ще плаща пълен данък за всеки от имотите си. 

По данни от данъчната система на Столична община, засегнатите от новия, по-висок данък партиди в гр. Банкя ще бъдат 14 152, а в кв. Панчарево - 677.