За да се справи с въздействието на войната в Украйна върху световния селскостопански сектор, Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) започва нов проект на стойност 17 милиона долара, за да помогне на украинските фермери да спасят предстоящата реколта през юли-август, като същевременно се гарантира износ на критични селскостопански стоки на международните пазари, съобщи БТА, като се позва на информация от ФАО.

Финансиран от Япония и изпълняван съвместно с министерството на аграрната политика и храните на Украйна, проектът има за цел да възстанови капацитета за съхранение на зърно и функционирането на веригите за доставка от реколтата до износа, както и да поддържа производствения капацитет на украинските фермери, за да позволи продължаване на бъдещото производство.

В рамките на новия, финансиран от Япония проект, ФАО ще се справи с дефицита на складове, като предостави полиетиленови силози-чували за зърно, машини за товарене и разтоварване на зърно на дребните стопани и разнообразие от модулни контейнери за съхранение на средни производители и асоциации, споделя Пиер Вотие, ръководител на офиса на ФАО в Украйна. Той уточнява, че подкрепа ще бъде предоставена на фермерите от десет области на страната: в източната, централната, южната и северната част на украинската територия.

Да се гарантира, че украинските фермери могат да продължат производството, безопасно да съхраняват и да имат достъп до алтернативни пазари, за да продават продукцията си, е от жизненоважно значение за осигуряване на наличността на храна, за защита на поминъка, укрепване на продоволствената сигурност в Украйна. Това е важно и за да се подсигури, че други страни, зависими от вноса, имат стабилни и достатъчни доставки на зърно на управляема цена, коментира директорът на Службата за извънредни ситуации и устойчивост на ФАО Рейн Полсен.

Украйна е един от петте най-големи световни износители на зърно, като доставя повече от 45 милиона тона на световния пазар годишно. Според министерството на аграрната политика и храните на Украйна поради блокирането на черноморските пристанища страната все още има в складове 18 милиона тона от миналогодишната реколта от зърнени и маслодайни култури, чакащи за износ. Алтернативните железопътни и речни маршрути не могат да компенсират загубените възможности за износ чрез морските пристанища.

Този сезон Украйна очаква да прибере до 60 милиона тона зърно. Но липсата на възможности за износ не позволява да се освободят складови площи за новата реколта, тъй като 30 процента от наличния капацитет на зърнохранилищата все още остава запълнен с миналогодишната.

Новият проект ще осигури и техническа подкрепа на правителството за въвеждане на алтернативни транспортни маршрути за износ на зърно и ще насърчи бързото разширяване на техническия капацитет на лабораторията в Измаил. Съоръжението ще даде възможност на фермерите да отговарят на международните стандарти, включително ветеринарни тестове и тестове за безопасност на храните и сертифициране.

ФАО работи в Украйна от 2003 г. и от 2015 г. фокусира дейността си върху спешна подкрепа и проекти за развитие. След началото на войната Организацията разработи и актуализира своя План за бързо реагиране, призовавайки за 115,4 милиона долара финансиране в подкрепа на почти 980 000 дребни фермери и средни производители до декември 2022 г.

Към 29 юни ФАО съобщава, че вече е подкрепила над 75 000 души със спешна селскостопанска помощ, включително разпределение на семена от картофи и зеленчуци и многоцелева парична помощ. Други 44 000 души ще бъдат подпомогнати през следващите седмици да произвеждат зеленчуци, зърнени култури, мляко, месо и яйца, за да се изхранват.

Това е вторият път, когато Япония допринася за финансиране на Програмата за хуманитарна реакция на ФАО в Украйна. Заедно с първия принос от април 2022 г. общата сума достига 20 милиона долара.

Към днешна дата, с допълнителните средства от Япония, ФАО е събрала 30,4 милиона долара. Финансовата подкрепа е осигурена и от Австралия, Белгия, Централния фонд за реагиране при извънредни ситуации (CERF), Европейския съюз, Франция, Фондация "Луи Драйфус", Украински хуманитарен фонд и Бюрото за хуманитарна помощ (BHA) на Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID).