Отминалата втора седмица на август (9-13) на Българската фондова борса (БФБ) ще се запомни с два рекорда - един исторически и друг тригодишен, както и че за трета поредна седмица родната борса е на печалба, след като за последно беше на загуба през третата седмица на юли (12-16).

Секторният индекс BG REIT, отразяващ динамиката на търговия с акциите на компаниите, които инвестират в недвижими имоти (АДСИЦ), достигна исторически рекорд, като в един момент на 13 август отчете нарастване до 165.33 пункта. Такова ниво не е достигано от 03.09.2007 г., когато стартира на БФБ измерителят на дружествата със специална инвестиционна цел.

Тригодишен рекорд достигна широкият BGBX 40, който нарасна до 129.26 пункта по време на търговията в петък. Подобно ниво е отчетено на 28 май 2018 година. Неговият исторически рекорд от 138.70 пункта е от 28 януари 2018 година, когато за пръв път достига това ниво, откакто на 02.01.2014 година стартира на БФБ широкият измерител.

И през отминалата втора работна седмица на август родната борса затвърди печалбите си, като с най-голямо седмично повишение завърши равно претегленият индекс BGTR 30 (+1.99%), следван от широкия BGBX 40 (+1.89%), имотния BG REIT (+0.68%) и българския измерител на "сините чипове" SOFIX (+0.40%). Седмица по-рано (2-6 август) с най-голямо седмично повишение завърши SOFIX (+1.72%), следван от равно претегления BGTR 30 (+1.02%), BG REIT (+1.15%) и широкия BGBX 40 (+0.18%). Така от началото на август и четирите индекса на БФБ са на печалба между 1.84% и 3.02 на сто: начело е BGTR 30 (+3.02%), следван от SOFIX (+2.13%), BGBX 40 (+2.08%) и BG REIT (+1.84%).

Юли също е печеливш: BG REIT (+5.39%), следван от BGTR 30 (+3.58%), BGBX 40 (+2.49%) и SOFIX (+2.29%). Лятната равносметката (от 1 юни до 13 август) е още по-добра, тъй като и четирите измерителя са със значителни печалби: начело е BGTR 30 (+10.47%), следван от SOFIX (+10.42%), BG REIT (+9.34%) и BGTR 30 (+7.49%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 август), заради коронавирусната пандемия, до 13 август 2021 година, SOFIX e със значителен ръст от 27.31%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 30.18% и общ оборот на включените в измерителя 15 публични дружества от 72 506 548 лева.

За отбелязване е, че високотехнологичната компания Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) попадна отново в групата на най-печелившите акции (виж по-надолу), което най-вероятно се дължи на съобщението на дружеството чрез платформата на БФБ, че акционерите се очаква да разпределят 6-месечен дивидент в общ размер на 10.25 млн. лева, или 0.82 лева на акция, което е включено в дневния ред на насроченото за 14 септември 2021 година общо събрание на акционерите. Тогава ще бъде приет 6-месечният финансов отчет на ТБСГруп.

Според предварителната информация, общият размер на дивидента включва 677 хил. лева от печалбата за 2020 г. (остатък след разпределяне на 6-месечен дивидент за 2020 г.) и 9.572 млн. лева от печалбата за първото полугодие на 2021 г. От дружеството припомнят, че през септември 2020 г. е раздаден общ дивидент от 0.496 лв. на акция.

Да припомним, че по-малко от година след старта на търговията с акции на ТБС Груп (8 юни 2020 г.), от март 2021 г. емисията акции на дружеството е в състава на основния индекс SOFIX на най-ликвидните компании на БФБ.

3е-news.net

Логично, след като и четирите индекса са на печалба, през отминалата работна седмица (9-13 август)

БФБ отчете по-висок оборот

спрямо предходната (2 -6 август), като са осъществени 1 536 сделки с 2 841 295 лота за 6 464 996 лева, спрямо 1 499 сделки с 2 462 008 лота за 3 959 309 лва или с 37 сделки, 379 387 лота и 2 505 687 лева повече.

Прави впечатление, че седмичен оборот над 200 000 лева през периода 9 -13 август са реализирали 7 дружества, спрямо 9 в предходната седмица. На върха е Индустриален Холдинг България АД (IHB) с 93 сделки с акции за 1 365 464 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) с 2 сделки с акции за 1 000 007 лева; Алтерко АД (A4L) с 87 сделки с акции за 381 765 лева; Еврохолд България АД (EUBG) с 19 сделки с акции за 377 124 лева; Софарма АД (SFA) с 44 сделки с акции за 375 820 лева; Алфа България АД (ALFB) с 1 сделка с акции за 337 350 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 45 сделки с акции за 229 659 лева.

При повишение и на четирите индекса, логично

печелившите акции са повече от печелившите

при съотношение 68% за печелившите към 21% за губещите и 11 на сто без промяна. При другите показатели съотношението също е в полза на печелившите: при търгуваните емисиите (53% печеливши към 26% губещи и 21 на сто без промяна), при сделките (67% печеливши към 23% губещи и 10 на сто без промяна) и при обемите обороти (58% печеливши към 21% губещи и 21 на сто без промяна).

Пазарите на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалите пет работни дни трендът на БФБ напълно съвпадна с пазарите в Западна Европа и частично с "Уолстрийт" в Ню Йорк.

Седмичната равносметка показва, че и шестте основни индекси в Западна Европа завършиха на печалба: с най-висок ръст приключи италианският индикатор на "сините чипове" FTSE MIB (+2.41%), следван британския FTSE 100 (+1.38%), германския DAX (+1.37%), испанския IBEX 35 (+1.33%), общоевропейския STOXX 600 (+1.25%) и френския САС 40 (+1.15%).

През отминалите пет работни дни два от трите индекса на "Уолстрийт" са на печалба и само технологичният Nasdaq е на минимална загуба (-0.08%). Измерителя на щатските "сини чипове" Dow Jones нарасна най-много (+0.87%), следван от широкия S&P 500 (+0.71%).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (9 - 13 август) показва, както вече посочихме, че и четирите индекса са на печалба:

- при SOFIX е отчетено повишение с 0.40%, след като в предходната седмица нарастването е повече от четири пъти по-високо (+1.72%). През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки със 739 893 лота 2 119 747 лева;

- при BGBX 40 нарастването е с 1.89%, след като в предходната седмица отчете най-слабо повишение (+0.18 на сто). През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 741 528 лота за 4 298 891 лева, който е най-големият оборот между четирите индикатора;

- при BGTR 30 повишението е най-високо, с 1.99%, след като в предходната седмица беше отчетен ръст от 1.02 на сто. През отминалите пет работни дни с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 624 342 лота за 3 754 598 лева;

- имотният BG REIT е с нарастване от 0.68%, след като в предходната седмица беше отчетен по-висок ръст от 1.15%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 140 281 лота за 362 338 лева.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Слънчев Бряг Холдинг АД (HSLB) е начело в групата на най-печелившите емисии с ръст от 60.00% и седмичен оборот от 48 139 лева, при последната цена от 4.000 лв./акция и пазарна капитализация 1 546 152 лева;

- Спиди АД (SPDY) е с повишение от 17.65%, седмичен оборот от 10 225 лева, при последна цена от 100.000 лв./акция и пазарна капитализация от 537 761 900 лева;

- Индустриален Холдинг България АД (IHB) е с ръст от 15.62%, седмичан оборот от 1 365 464 лева, при последна цена от 1.850 лв./акция и пазарна капитализация от 198 691 190 лева;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е на печалба с 8.33%, седмичен оборот от 141 766 лева, при последна цена от 11.700 лв./акция и пазарна капитализация от 79 560 000 лева;

- Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (TBS) е с повишение от 8.09%, седмичен оборот от 156 302 лева, при последна цена от 14.700 лв./акция и пазарна капитализация от 183 750 000 лева.

Топ 5 на най-губещите акции

- ИмПулс I АД (IMP) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 7.50%, седмичен оборот от 160 665 лева, при последна цена от 1.295 лв./акция и пазарна капитализация от 7 671 922 лева;

- Ломско пиво АД (LOMP) е с понижение от 7.26%, седмичен оборот от 13 515 лева, при последна цена от 0.230 лв./акция и пазарна капитализация от 1 035 000 лева;

- София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM) е на загуба с 4.73%, седмичен оборот от 39 437 лева, при последна цена от 8.050 лв./акция и пазарна капитализация от 19 320 000 лева;

- Химимпорт АД (CHIM) е със спад от 4.27%, седмичен оборот от 82 258 лева, при последна цена от 0.942 лв./акция и пазарна капитализация от 225 746 784 лева;

- Бианор Холдинг АД (BNR) е с понижение от 3.70%, седмичен оборот от 21 593 лева, при последна цена от 13.000 лв./акция и пазарна капитализация от 8 777 886 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база данни на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.