Първичното публично предлагане (IPO) на ИмПулс I АД проби прага на пазара за развитие на малки и средни предприятия beam на Българската фондова борса (БФБ). Компанията, която ще инвестира в растящи български фирми набра максималните 5 867 400 лева от пазара като имаше над 1.5 пъти презаписване на акции. Това е третото и най-успешно успешно IPO на пазара за растеж на малки и средни компании beam на БФБ след Биодит АД и Син Карс Индъстри АД. Мениджърът по предлагането е ИП Карол АД.

БФБ допусна до търговия временна емисия акции, издадена от ИмПулс I (IMP1 борсов код) с цел осъществяване на първично публично предлагане на до 5 334 000 обикновени безналични акции, при определен минимум за успех на емисията да бъдат записани най-малко 500 000 акции. Обявената номиналната стойност на една акция е 1.00 /един/ лев, но по време на записването предложенията бяха само за 1.1 лев за акция или горната граница, предложена от компанията-емитент.

От оперативните данни на БФБ става ясно, че след приключване на записването, цената на акциите се е повишила с 10%, което потвърждава, че са купувани (записвани) само на ниво от 1.1 лев за брой.

"Инвеститорите показаха по безапелационен начин, че подкрепят амбициозните и иновиращи български компании. Оттук-насетне границата е само там където стига мечтата на предприемачите!", коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

3е-news.net