Отминалата първа работна седмица на юни (31 май - 4 юни) завърши със стабилни печалби на пазарите на акции в България, Западна Европа и САЩ.

На Българката фондова борса (БФБ) с най-голям седмичен ръст приключи измерителят на 15-те най-ликвидни компании SOFIX (+2.28%), следван от равно претегления BG TR30 (+1.52%) и широкия BG BX40 (+1.42%). Единствен със спад от 0.15% затвори имотният BG REIT.

Най-печелившото за седмицата публично дружество - Индустриален холдинг България (виж по-надолу топ 3 на най-печелившите акции), е прибавило 16.07% към пазарната си цена (при последна цена от 1.30 лв. за акция). Това означава, че на всеки акционер на холдинга се пада седмичен приход от 0.18 лева за акция (общо емитирани са 107 400 643 акции). Следващата по печалба компания е Софарма, която отчита ръст от 9.04% (при последна цена от 1.20 лв. за акция) или на всеки акционер се пада седмичен приход от 0.30 лева за акция (общо емитирани са 134 797 899 акции. Третата по ръст на цената на акциите е технологичната компания Алтерко с повишение от 7.59% (при последна цена от 17.00 лв. за акция). Това означава, че на всеки акционер се пада седмичен приход от 1.20 лева за акция (общо емитирани 17 999 999 акции).

Седмичната равносметка показва, че трендът на БФБ съвпадна с пазарите на акции от двете страни на Атлантическия океан. Фондовите борси в Западна Европа отново са на печалба за трета поредна седмица. С най-висок ръст завърши италианският бенчмарк FTSE MIB (+1.43%), следван от германския DAX (+1.13%), общоевропейския STOXX 600 (+0.80%), британския FTSE 100 (+0.70%) и френския САС 40 (+0.48%). Единствен испанският IBEX 35 е на седмична загуба (-1.41%).

На "Уолстрийт" в Ню Йорк за втора поредна седмица и трите индекса са с повишения, макар и с по-слаб ръст от предходната седмица, когато основните индекси отчетоха нарастване с повече от процент. Преди това четири поредни седмици фондовият пазар в САЩ беше изпаднал в продължителна серия на загуби. През първата седмица на юни с най-голямо седмично повишение завърши измерителят на щатските "сини чипове" Dow Jones (+0.84%), следван от широкия S&P 500 (+0.69%) и с най-слаб ръст от 0.57% затвори технологичният Nasdaq.

Равносметката за БФБ

Да припомним, че през последната седмица на май търговията на родната фондова борса завърши без ясно изразена посока, като два от измерителите бяха на печалба и дава на загуба. Преди това две поредни седмици българските индекси на БФБ бяха с повишение, докато в първата кратка работна седмица на май, заради Великденските празници (5 и 7 май), ситуацията беше коренно различна - три от индикаторите бяха на загуба и само имотният BGREIT беше на печалба.

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемична обстановка (удължена до 31 юли), заради коронавирусната пандемия, до 4 юни 2021 година SOFIX e на печалба с 18.14%, а от началото на 2021 г. повишението е с 18.11%.

БФБ отчете двойно по-висок оборот

През отминалата първа седмица на юни, спрямо предходната по-кратка седмица (25-28 май), заради националния празник 24 май, като са осъществени 1 346сделки с 7 843 493 лота за 14 736 580 лева, спрямо 1 007 сделки с 3 102 110 лота за 7 365 693 лева в предходната седмица или с 339 сделки, 4 741 383 лота и 7 370 887 лева повече.

Равносметката за седмичния оборот показва, че 8 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, като 4 от тях са за повече от 2 милион, докато в предходната седмица 7 дружества са осъществили оборот над 200 000 лева. На върха е Индустриален Холдинг България АД (IHB) - с 89 сделки с акции на дружеството за 3 815 020 лева; следван от Български фонд за вземания АДСИЦ (BRFA) - с 10 сделки за 2 952 950 лева; Еврохолд България АД (EUBG) - с 37 сделки за 2 021 530 лева; Син карс индъстри АД (SIN1) - 6 сделки за 2 000 000 лева от IPO-то на базираната в Русе компания на 1 юни (търговията с акциите е планирано да започне две седмици след IPO-то); Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) - с 3 сделки за 553 245 лева; Алтерко АД (A4L) - с 163 сделки за 530 343 лева; Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) - с 62 сделки за 429 588 лева; Би Джи Ай Груп АД (BOHB) с 2 сделки с облигации за 230 995 лева.

Прави впечатление, че сред най-оборотните компании са и три, които и миналата седмица бяха в тази група. Това са Холдинг България АД (IHB) - оборот за 1 089 113 лева; Кепитъл Консепт Лимитед АД (CCL) - за 1 063 327 лева и Алтерко АД (A4L) - за 283 166 лева.

При повишение над процент за три от индексите и само един с минимален спад на БФБ, логично е

печелившите акции са повече от губещите

при съотношение 67% към 5% и 28 на сто без промяна. При другите показатели, съотношението също е в полза на печелившите: при емисиите (43% печеливши към 38% губещи и 19 на сто без промяна), при сделките (53% печеливши към 35% губещи и 12 на сто без промяна) и при обемите обороти (52% печеливши към 8% губещи и 40 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (31 май - 4 юни) показва, както вече посочихме, че три от измерителите са на печалба и един - на загуба. С най-голям седмичен ръст завърши индексът на българските "сини чипове" SOFIX, следван от равно претегления BGTR 30 и широкия BGBX 40, а в червената зона се озоваха само имотният BG REIT.

- при SOFIX е отчетен най-голям седмичен ръст от 2.28%, спрямо спад с 1.03% през предходната седмица. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те най-ликвидни компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 1 540 075 лота за 3 670 806 лева;

- при BGBX 40 повишението е с 1.42%, докато в предходната седмица повишението беше значително по-слабо, с 0.19 на сто. През отминалата седмица с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 5 328 229 лота за 8 644 701 лева, като е постигнат най-високия седмичен оборот от четирите измерителя;

- при BGTR 30 е отчетено нарастване от 1.52%, докато в предходната седмица беше регистрирано спад от 0.12 на сто. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 4 961 013 лота за 8 182 196 лева.

- имотният BG REIT е единствен с минимален спад от 0.15%, след като в предходната седмица беше със слабо повишение от 0.08%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки със 190 376 лота за 457 801 лева.

Топ 3 на най-печелившите акции

- Индустриален Холдинг България АД (IHB), както вече посочихме в началото, е начело с повишение от 16.07%, след като и миналата седмица беше в група на най-печелившите емисии с нарастване от 19.79 на сто, седмичен оборот през отминаващата седмица от 3 815 020 лева, при последна цена от 1.300 лв./брой и по-висока пазарна капитализация до 139 620 836 лева от 120 288 720 лева седмица по-рано;

- Софарма АД (SFA) е на печалба с 9.04%, седмичен оборот от 177 536 лева, при последна цена от 3.620 лв./акция и пазарна капитализация от 487 968 394 лева;

- Алтерко АД (A4L) е с ръст от 7.59%, седмичен оборот от 530 343 лева, при последна цена от 17.000 лв./брой и пазарна капитализация от 305 999 983 лева.

Топ 3 на най-губещите акции

- Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB) е начело в групата на най-губещите емисии със спад от 7.69%, при реализирани сделки с 64 119 лота за 76 955 лева само на 3 юни, последна цена от 1.200 лв./акция и пазарна капитализация от 779 988 лева;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с понижение от 7.04%, седмичен оборот от 10 289 лева, при последна цена от 9.250 лв./брой и пазарна капитализация от 21 289 134 лева;

- Елана Агрокредит АД (EAC) е на загуба с 6.14%, седмичен оборот от 49 606 лева, при последна цена от 1.070 лв./акция и пазарна капитализация от 39 194 020 лева.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net