След успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което базираната в Русе компания Син Карс Индъстри набра 2 милиона лева, при дебюта на Българската фондова борса (БФБ) на 1 юли за 4 часа бяха реализирани сделки със 72 718 акции за общо 153 820 лева.

Размерът на емисията на Син Карс Индъстри е 20 543 669 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на компанията се търгуват на пазара за развитие на малки и средни предприятия beam под борсов код SIN.

Още на старта за около час бяха изтъргувани 41 769 броя акции на двойна и по-висока цена от първоначалното предложение между 2.700 лв./акция и 1.910 лв./акция или средно поскъпване с над 230%. След това търговията започна да спада, като до 13.00 часа бяха реализирани 118 сделки, като бяха изтъргувани общо 72 718 акции за 153 820 лева, при което цената им поскъпна с 213.5 на сто.

"Приветстваме Син Карс Индъстри, които доказват, че пазарът за растеж beam реално помага на амбициозния българския бизнес да мобилизира капитал и да бъде конкурентоспособен на световни терени. Нещо повече, това е ясен знак, че инвеститорите подкрепят бъдещето на зелена индустрия и устойчивото развитие на икономиката на страната ни", заяви доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Допълнителният капитал, набран oт Син Карс Индъстри ще се използва от високотехнологичния производител на електромобили за изграждане на роботизирана линия за производство на шасита и компоненти в Русе, закупуване на машини за производство, назначаване на допълнителен брой служители и производството на малка серия тестови автомобили за реализиране на пазара. С част от средствата, компанията ще финансира и установяването на представителството си в Германия, откъдето планира да навлезе на световните пазари с марката L CITY.