Българска фондова борса (БФБ) създаде възможност за провеждане на аукцион за първично публично предлагане (IPO) на пазар beam с пропорционално разпределяне на акциите спрямо подадените в системата поръчки, съобщиха от борсата.

Новата възможност е след промяна на правилата на пазара, одобрена от Съвета на директорите на БФБ. Така, при желание, емитентът може да използва тази опция за IPO аукцион като я заяви в документа си за допускане на пазар beam.

При новия IPO аукцион пропорционалното разпределение на акциите ще става спрямо подадените в системата поръчки, като се използва метода на най-големия остатък (още известен като метод Hare-Niemeyer). Това ще важи само за IPO аукциони, които се извършват по предварително определена фиксирана цена, посочват от борсата.

Пазарът за растеж на малки и средни предприятия beam e организиран от Българска фондова борса и дава възможност на малкия и среден бизнес за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Борсата получи одобрение за организирането на пазара beam от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява на същата търговска платформа и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на БФБ.

Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на борсата.