Националният статистически институт (НСИ) отчете производството и доставките на енергийни продукти през декември 2020 година.

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нараства производството на:

 • твърди горива - с 12.9% до 2 209 хил. т; 
 • електроенергия - с 6.9% до 3 888 ГВтч.

Намалява производството на: 

 • безоловен бензин - с 4.3% до 90 хил. т;
 • дизелово гориво - с 1.0% до 195 хил. т; 
 • природен газ - с 20.0% до 4 млн. куб. м.

Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През декември 2020 г. спрямо същия месец на предходната година намалява производството на: 

 • твърди горива - с 15.3%; 
 • пропан-бутанови смеси - с 50.0%; 
 • безоловен бензин - с 38.8%; 
 • дизелово гориво - с 26.7%; 
 • природен газ - с 20.0%; 
 • електроенергия - с 4.5%.

Доставки на енергийни продукти

През декември 2020 г. спрямо ноември 2020 г. нарастват доставките на: 

 • твърди горива - с 12.4% до 2 310 хил. т;
 • природен газ - с 18.9% до 384 млн. куб. м; 
 • електроенергия - с 10.0% до 3 378 ГВтч.

Намаляват доставките на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 13.5% до 32 хил. т;
 • безоловен бензин - с 18.4% до 31 хил. т.

Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

През декември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 година нарастват доставките на природен газ с 15 на сто. Същевременно намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 13.2%; 
 • пропан-бутанови смеси - с 22.0%; 
 • безоловен бензин - с 6.1%; 
 • дизелово гориво - с 2.7%.

Няма промяна в доставките на електроенергия.