В момента ВиК операторите действително искат прекалено голямо увеличение на цените на ВиК услугите, но това по никакъв начин не означава, че регулаторът ще утвърждава такива цени. Това каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов по време на изслушване в парламента.

Напротив, ако се проверят аналите на комисията през последните 5-6 години, ще се установи, че непрекъснато Регулаторът ограничава такива прекомерни искания от страна на ВиК операторите, заяви още Иван Иванов.

Той каза, че решение комисията ще вземе в края на годината и даде да се разбере, че тя няма да приеме исканото от операторите поскъпване.

Парламентът изслушва представителите на КЕВР относно разглеждане и утвърждаване на бизнес плановете на ВиК операторите и образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода "горна граница на цени" за регулаторния период 2022-2026 г.

Председателят на ПГ "Изправи се БГ!Ние идваме!" Мая Манолова изложи аргументите за поисканото изслушване. Тя посочи, че от 1 януари следващата година предстои поредно драстично увеличение на цената на водата в цялата страна - средно за следващата календарна година с около 30 процента, а до края на следващия петгодишен период - с до 127 процента, Най-висока ще е бъде цената в област Сливен или поне такова е искането на ВиК операторите, добави тя.

Председателят на КЕВР отговори, че това са цени, които са единствено предложени. Той каза, че до 30 юни ВиК операторите са били задължени да представят своите проекти на бизнес планове за цени в следващия петгодишен регулаторен период и сега тече шестмесечен срок, в който в диалог с операторите експерти на Комисията да изискат допълнителни данни и аргументи за поисканото увеличение на цените.

Иван Иванов изтъкна, че едва след това - в края на годината, регулаторът ще се произнесе с решение, което ще бъде много различно от това, което в момента искат ВиК операторите.

От парламентарната трибуна отново бе обявено, че за модернизация на ВиК сектора са необходими около 12 млрд. лева. Само по този начин ще се намалят драстично загубите на вода и ще се подобри качеството на услугата.

Председателят на КЕВР обясни кои са основните ценообразуващи елементи в цената на ВиК услугите. Половината от разходите отиват във фонд "Персонал", около 15 хиляди души работят във ВиК сектора, посочи той. И отбеляза, че средната работна заплата във ВиК операторите е малко над 1200 лева, т.е. с около 200 лева по-ниска от средната за страната.

Иванов подчерта, че ВиК операторите са заложили в своите бизнес планове 15 процента увеличение на заплатите всяка година.

Председателят на регулатора обясни, че ако се изпълни споразумението между МРРБ, националиния ВиК холдинг и КНСБ от януари т.г., това означава в рамките на пет години заплатите в сектора да се увеличат с около 75 на сто и да догонят средната работна заплата в страната.

Вторият компонент в ценообразуването е цената на електрическата енергия. Около 10 до 15 процента от разходите за формиране на цената на водата са инвестиционните разходи - за ремонти и за нова инфраструктура, добави Иванов.

Не трябва да се забравя, че голяма част от ВиК инфраструктурата в страната е крайно износена, отбеляза Иван Иванов. По думите му, крайно необходимо е тези разходи да бъдат осъществени, за да може да се поддържа нормално водоснабдяване в различните области на страната, в противен случай ще се достигне до катастрофално състояние на ВиК мрежата, което не е в интерес на потребителите.

Регулаторът е длъжен да защити обществения интерес. Това не означава само интереса на потребителите. Ние трябва да защитим интереса и на самите ВиК оператори, където работят 15 хиляди души със средна заплата под средната за страната, посочи Иван Иванов. Затова, според него, трябва да се намери балансирано решение, което, от една страна, да не доведе до финансова несъстоятелност на дружествата, от друга - да няма рязко повишаване на цената на ВиК услугите.