Националният браншов синдикат "Водоснабдител"-КНСБ изразява категорично несъгласие с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2021 г. Това се заявява в позиция на синдиката, изпратена до медиите.

Решението на КЕВР не отчита финансово-икономическото състояние на ВиК операторите и на практика изправя пред фалит ВиК дружествата, на които се намаляват цените на ВиК услугите. Това важи особено за ВиК дружествата в Добрич, Сливен, Ямбол, Шумен, Видин и София-област, посочват от синдиката.

Решението поставя пред провал усвояването на средства по оперативната програма "Околна среда" /2014-2020 г./, което ще направи невъзможно изграждането на пречиствателни станции и друга ВиК инфраструктура и ще попречи за изпълнението на ангажиментите на България към Европейския съюз, се казва още в позицията.

Поради липса на необходимите финансови средства няма как да се реализират планираните инвестиции през 2021 г. и ще се компрометира още повече състоянието на ВиК мрежата, смятат от синдиката.

Според тях се възпрепятства нормалното предоставяне на ВиК услугите в редица региони на страната, което, съчетано с климатичните промени и засушаване, увеличава неимоверно риска от повтаряне на кризи като тази в Перник.

"Категорично ще се противопоставим срещу заплахата от съкращения на стотици работни места. Не е справедливо за пореден път работниците и служителите във ВиК дружествата да плащат чрез ниските си работни заплати и загубата на работните си места за чужди грешки и безхаберие. Регулаторът с решението си не регулира, а убива", заявяват от синдиката "Водоснабдител"-КНСБ.