Щом като няма единно управление на водния сектор, управляващите трябва да осигурят във всяко ведомство такива служители, които да изпълняват точка по точка действащите нормативни изисквания в областта на водите. Да се проведе реформа във водния сектор като се минимизира броят на компетентните органи и се разграничат ясно и точно правата и задълженията на държавата, Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), общините, бизнеса и гражданите на България. Според мен е необходим изцяло нов Закон за водите. Друго решение би могло да бъде автоматизацията и дигитализация на управлението на водите. Това казва в интервю за 3е-news.net Асен Личев, дългогодишен директор в дирекция "Управление на водите" в Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Той работи в МОСВ от 1992 г. до февруари 2017 година, когато се пенсионира. Нееднократно е изразявал критичните си позиции. Той припомня, че още от 2002 година в Закона за водите е бил фиксиран механизъм за изключване на загубите над 25% от цената на водната услуга, но лобисти се намесват и разпоредбата отпада през 2005 г. Сега, по думите на Личев, няма законови ограничения какви загуби да бъдат калкулирани в цената.

3e-news.net

Експертът е категоричен, че ВиК сами по себе си е една черна кутия, защото не се мери водата, която влиза на входа на системата. Не се мери водата, която излиза на изхода на системата. Всичкото това, което вътре става, става само с отчета на т.нар. фактурирани водни количества, което еднолично го прави дружеството, тоест моливът.

Асен Личев: 1 млрд. лева за "Български ВиК холдинг" ще потънат в чекмеджето

Снимка: Личен архив

Ето и препоръките на експерта: "За да намалим "загубите" първо трябва да ги определим. Определянето става чрез количествено измерване на водни количества по системата в определени точки. Това не е изгодно за ВиК мафията. Още от 2002 година в Закона за водите е бил фиксиран механизъм за изключване на загубите над 25% от цената на водната услуга, но лобисти се намесиха в отмяната на тази разпоредба и сега няма законови ограничения каквито и да са загуби да бъдат калкулирани в цената. Разпоредбата е отменена бързо още през 2005 година. И толкова за "загубите".

Асен Личев смята, че увеличаването на структурите във водния сектор води до увеличаване на безотговорността. А когато преди година му предлагат да се включи в управлението на новия ВиК холдинг, отказва, защото не получава гаранции за независимостта на институцията, за чието функциониране държавата осигури 1 млрд. лева.

В отговор на въпроса: Какво се роди още, освен "Български ВиК холдинг" ЕАД с 1 млрд. лева на данъкоплатците?, Личев отговаря: "Парите ще потънат в "чекмеджето". Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири" с 500 млн. лева пак в "чекмеджето".

Отделна комисия в КЕВР по ВиК услуги - още една подчинена на изпълнителната власт институция. Да не забравим, че наскоро бе създадена и Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях" към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Увеличаването на "структурите" води до увеличаване на безотговорността във водния сектор!"