Епидемията от Ковид-19 изостри допълнително и без това тревожните тенденции за правене на бизнес в Китай на фона на забавения растеж на приходите, регулаторните пречки и влиянието на държавния сектор. Това съобщи днес Търговската камара на ЕС в Китай, цитирана от Ройтерс и БТА.

Само половината от европейските компании, участвали в проучването, са отговорили, че приходите им в континентален Китай са нараснали с 5 процента или повече. Това е най-ниският дял от десетилетие, сочи допитването сред членове на камарата, проведено през февруари и включващо 626 компании.

За анкетираните забавянето във втората най-голяма икономика в света е най-голямото предизвикателство, пред което са изправени. След широкомащабното налагане на карантина, за да се спре разпространението на епидемията, китайската икономика се сви с 6,8 процента през първото тримесечие и правителството понижи поставената цел за растеж за цялата година.

Цялостното измерение на отрицателното влияние на пандемията от Ковид-19 върху растежа на приходите остава неясно, но тенденцията без съмнение е мрачна.

Малките и средни компании и фирмите в химическия, петролния, автомобилния, строителния и логистичния сектор най-вероятно са отчели спад в растежа на приходите и печалбата преди лихви и данъци през 2019 година, според доклада. Тези компании са и сред най-засегнатите от епидемията, сочи проучването на Търговската камара на ЕС в Китай

През 2019 година са наблюдавани само леки подобрения в китайската регулаторна база, се посочва в доклада. 44 процента от анкетираните членове очакват препятствията да се увеличат през идните пет години.