Служебният министър на енергетиката Росен Христов и изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева ще посетят терминал "Marmara Ereglisi LNG" в Турция на 12 април. В 11:00 часа местно време е планираното пристигане на първия танкер с втечнен природен газ (Liquefied natural gas - LNG), съгласно сключеното между "Булгаргаз" и турската компания "Боташ" споразумение за достъп до газовата инфраструктура в Турция.

"Булгаргаз" съобщи, че доставката на втечнен природен газ е от американската компания "Шение" (Cheniere), която спечели обявения от "Булгаргаз" през септември 2022 г. търг за осигуряване на необходимите количества за 2023 г.

Едно от условията на "Булгаргаз" за участие в търга беше източниците на доставката на втечнен природен газ да бъдат от държави без наложени санкции, ембарго или каквито и да било търговски ограничения.

Плаща се сумата за слот, регазификация, съхранение и пренос до точката за междусистемно свързване между България и Турция. Танкерът е за 50 млн. куб. метра, каза неотдавна Деница Златева.

Част от търговете, които "Булгаргаз" организира за доставчици на втечнен газ, ще бъдат реализирани от изграждащия се терминал край Александруполис. Очакванията са от 2024 г. да се разтоварват годишно 10 танкера с втечнен газ - общо около 1 млрд. куб. метра, които ще бъдат насочвани към България. Българският газов оператор "Булгатрансгаз" притежава 20% дял в проектната компания оператор на новоизграждащия се LNG терминал "Газтрейд". 

Друга част от газа ще идва през договорените вече терминали в Турция. "Преговаряме с американската компания "Шение". Преговаряме и с всички големи европейски производители и търговци, така че да обезпечим напълно и дългосрочно доставките на газ за България и да осигурим необходимата ни сигурност", заяви служебният министър на енергетиката Росен Христов на 24 март по време на инспекция на на мястото на новостроящия се терминал в Гърция.

Миналата година (юли-август) с Cheniere беше постигната предварителна договореност (ангажираща оферта) за седем танкера с втечнен газ (три до края на 2022 г. и четири за 2023 г.). Но сделката пропадна.

Споразумението между "Булгаргаз" и "Боташ" беше простигнато през януари 2023 г. С него се осигурява достъп на българския обществен доставчик до терминалите за регазификация на втечнен природен газ и последващия му пренос до територията на България за периода 1 януари 2023 г. - 31 декември 2035 г.

Деница Златева обяви, че нужният на Бълхгария газ за 2023 г. е осигурен. През 2024 г. ще има три основни трасета за доставка: LNG терминала в Александруполис; действащата отскоро връзка с Гърция - вход за азерския газ; терминалите на "Боташ" в Турция.