Служебното правителство одобри споразумението между "Булгаргаз" и "Боташ", като определи българския доставчик като агент на турската държавна фирма. Наред с това вкара в играта и оператора на газопреносната ни мрежа "Булгартрансгаз".

Ето какво ни съобщи правителствената информационна служба след заседанието на служебното правителство.

Министерският съвет одобри сключването на Споразумение между "Булгаргаз" ЕАД и BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş. ("Боташ"), c което се осигурява достъп на "Булгаргаз" ЕАД до терминалите за регазификация на втечнен природен газ и последващия му пренос до територията на България за периода 1 януари 2023 г. - 31 декември 2035 г.

Положителният ефект от подписването на Споразумението и последващ стандартен договор за доставка на природен газ с BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş., ce изразява в дългосрочно осигуряване на капацитет за регазификация и съхранение на втечнен природен газ за нуждите на клиентите на "Булгаргаз" ЕАД в размер до 1,3 млрд. куб. м годишно, се казва в съобщението. 

Освен положително финансово и имиджово отражение за "Булгаргаз" ЕАД като агент на един от най-големите търговци на природен газ в Европа (има се предвид "Боташ"), сключването на споразумение между операторите на газопреносните мрежи на Република България и Република Турция (отново "Боташ" - б.р.) ще доведе до допълнителни приходи за "Булгартрансгаз" ЕАД от резервиране на капацитет. Ще бъдат гарантирани сигурността на доставките на природен газ в страната и региона, заключава съобщението.

Както става ясно от съобщението, след споразумението следва "стандартен договор" за доставка на природен газ с "Боташ". Експерти вече изразиха съмненията си, че споразумението между двете държавни компании е голяма неизвестна и че все още не се знае дали не става въпрос за нова схема за посредничество за закупуване на руски природен газ за България през нови канали (през турските LNG терминали) и дали всъщност "Боташ" не е параван на "Газпром".

В съобщението на МС се казва още, че Споразумението предвижда гъвкавост за доставки на природен газ от 0 до 53 200 MWh на ежедневна база, което ще осигури значителна конкурентност на "Булгаргаз" ЕАД на пазара на природен газ в региона, както и до намаляване на риска от загуби при балансирането при преноса на природен газ. С подписването се осигурява дългосрочен изходен капацитетен продукт от газопреносната мрежа на Република Турция.

Енергийният министър Росен Христови каза наскоро, че чрез Споразумението "не доставяме нито руски, нито никакъв друг газ"... То е "изцяло за резервиране на капацитет на терминали и газопреносна мрежа". Но както личи това споразумение ще бъде съчетано с договор за доставки. Турски медии побързаха да цитират енергийния  министър Дьонмез да изтъква, че Турция ще продава газ на България.

А турският министър Фатих Дьонмез обясни: "И двете страни подготвят своята инфраструктура, за да предоставят услуги една на друга в това отношение. Ще има средно 1,5 милиарда кубични метра газ на година. Това означава търговия с газ от почти 20 милиарда кубични метра за 13 години." И още: "Имаме план за създаване на център (хъб - бел. ред.) за търговия с газ. Ние завършихме нашата физическа инфраструктура. Това споразумение всъщност е първият плод на тези усилия. Сега, в съответствие с тези цели, ще има пренос на газ от България за други страни".

Турските медии припомниха предложението от октомври м.г. на руския президент Владимир Путин Турция да стане център за газови доставки като най-сигурен маршрут към Европа, след като месец по-рано газопроводите "Северен поток 1 и 2" под Балтийско море бяха повредени от взривове (макар вторият да не е заработил досега). Турският президент каза, че е съгласен с идеята.