Филип Морис Интернешънъл обяви финансовите си резултати за четвъртото тримесечие на 2020 година и за цялата година. Въпреки предизвикателствата, свързани с COVID-19 за бизнеса по света, компанията отчита добри резултати - потребителите на устройството за награване на тютюн IQOS бележат ръст и вече достигат приблизително 17,6 милиона души по целия свят. От тях 72% или 12,7 млн. потребителиса преминали напълно на бездимната алтернатива и са спрели цигарите.

Успоредно с данните за увеличаващ се брой потребители, Филип Морис Интернешънъл отчита и нарастващо признание в много държави за потенциала на бездимните продукти за подобряване на общественото здраве, се посочва в глобално съобщение на компанията. През юли миналата година Агенцията по храни и лекарства на САЩ (FDA) издаде разрешение за предлагането на IQOS на американския пазар като тютюнево изделие с модифициран риск (MRTP) с твърдението за намалено излагане на организма на вредните и потенциално вредни вещества спрямо цигарения дим.

Веднага след обявяването на финансовите резултати за последното тримесечие на 2020 г. и за цялата година, акциите на компанията скочиха с 0.4% и продължават да вървят нагоре, посочват международните издания(PM, +2.03%).

Филип Морис Интернешънъл приключва годината с двуцифрен пазарен дял на нагреваемите тютюневи изделия на десет от своите пазари, а в някои градове консумативите за устройството IQOS вече достигат и рекордни нива през 4-тото тримесечие за 2020 г. в ключови територии и пазари: 16% в Рим, 20% в Атина, над 24% в Токио и Сендай и над 34% във Вилнюс. В редица страни делът на нагреваемите тютюневи изделия се допълва и от други бездимни изделия от портфолиото на компанията. В глобалния финансов отчет на ФМИ за 2020г. са споменати и рекордният дял на бездимните изделиякато част от общото портфолио на компанията, както и разширеното портфолио от бездимни изделия с широка гама от консумативи и устройства. Към момента водещата бездимна платформа на компанията IQOS се предлага на 64 пазара в ключови градове и държави.

Въпреки въздействието на пандемията през 2020 г., глобалният пазарен дял на нагреваемите тютюневи изделия за IQOS , извън САЩ, нараства с 1.7 пункта до 6.1% за 2020 г.

"Устройството за нагряване на тютюн IQOS продължава да отбелязва впечатляващ ръст през 2020г., като се отчита значително увеличение на общия брой потребители, както и на доставките на нагреваемите тютюневи изделия и на обемите на продажбите", заяви главният изпълнителен директор на ФМИ Андре Каланцопулос .

През 2020 г. обемите на нагреваемите тютюневи изделия в световен мащаб нарастват с 27.6% до 76.1 милиарда стика, докато обемите на доставките на конвенционални цигари спадат с 11.1%, вероятно вследствие на пандемията.

"Резултатите на Филип Морис Интернешънъл за 2020 г. са значими, въпреки безпрецедентните турбуленции, дължащи се на пандемията от COVID-19, като коригираният ръст в печалбите на акция (EPS) от 7% се допълва от отчетените по-добри от очакваното резултати през четвъртото тримесечие", каза още Андре Каланцопулос при обявяването на годишните финансови резултати на компанията. "На първо място трябва да поздравим цялата организация на компанията за огромните усилия да се гарантира безопасността на нашите служители и техните семейства, да се осигури бърза адаптация на начина ни на работа, както и да се окаже подкрепа на местните общности", допълни Каланцопулос.

През 2020 г. компанията предприе редица мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността си по време на пандемията, за да намали евентуалното нарушаване на бизнес операциите и достигането на продуктите до пазара и потребителите си. Филип Морис Интернешънъл обяви, че към момента има достатъчен достъп до суровини за продуктите си и не се сблъсква с проблеми, свързани с основни доставчици. Всички производствени мощности за производството на нагреваемите тютюневи изделия на ФМИ в света функционират, а ограниченията, свързани с COVID-19, нямат значително въздействие върху предлагането на продуктите на пазара.

"Започваме 2021 г. с набрана инерция, макар че някои от турбуленциите продължават, най-вече свързани с продължаващото въздействие на пандемията върху търговията. По отношение на резултатите за тази година - очакваме значително възстановяване на бизнеса с органичен ръст на нетните приходи в едноцифрени числа над 5. Това се дължи на ръста при потребителите на устройството за нагряване на тютюн, както и на по-нататъшните усилия за постигане на рентабилност, които обуславят прогнозния коригиран ръст от акции с намалена стойност в рамките на 9% до 11% на същата база", казва още главният изпълнителен директор на ФМИ Каланцопулос.