Повече от 7200 декларации и заявления от фирми за определяне на такса битови отпадъци за 2021 г. спрямо количествата генерирани отпадъци са постъпили в дирекция "Икономика и търговска дейност" (ДИДТ) в периода на кампанията от 1 октомври до 30 ноември.

Такива документи трябва да се подават в този период всяка година от компаниите, които желаят такса смет за нежилищните им имоти да е определена според количеството отпадък, а не според площта и стойността на имота, отбелязват в съобщение от Столична община.

Внесените декларации за определяне броя на контейнери до момента са 4845, а заявленията за издаване на Заповед за допускане на пряко договаряне са 2388.

От дирекцията очакват в следващите дни при тях да постъпят още декларации и заявления, изпратени от фирмите чрез лицензираните пощенски оператори.

Работата по приема на фирмените документи премина при спазване на всички мерки за безопасност, включително чрез организиране на изнесени работни места, допълнително деловодство, удължено работно време и работа в почивните и празнични дни, се казва в съобщението.

В хода на кампанията вече са обработени част от заявленията и са издадени 1255 заповеди за пряко договаряне, отчитат още от ДИТД.