• PR агенция MSL е част от Publicis Groupe България, какъв е фокусът на услугите на агенцията?

MSL е част от Publicis Groupe и e една от най-големите мрежи за PR и интегрирани маркетингови комуникации в света. MSL е агенцията на влиянието и стъпва на човешки прозрения, създавайки PR идеи, които завладяват публиката и водят до ефективни резултати. Бранд идентичността на агенцията "Influence. Impact" поставя хората в центъра, защото това, което им влияе днес е остаряла новина утре.

Всичко това е заложено в основата на цялостното обслужване на MSL Sofia. От създаването на цялостни PR стратегии, до правилно консултиране на клиентите за изграждане на работещи PR подходи за бранд позициониране. Екипът има богат опит в създаването на различно медийно съдържание и познаването на медийната сцена, корпоративен и бранд PR, включително и кризисни комуникации, работа с инфлуенсъри и други лидери на мнение, създаване и реализиране на кампании за работодателска марка.Фокусираме се и върху измерването и анализа на PR кампаниите. С тази цел създадохме собствена методология, наречена PR Brand Acceleration, с която затваряме кръга на цялостното PR стратегическо обслужване на нашите клиенти.

  • Какво е PR Brand Acceleration?

PR Brand Acceleration е методология за измерване на отразяването на PR кампаниите в медиите. Тя ни позволява да направим анализ на резултатите и да оценим конкретни параметри на всяка статия, извън броя публикации, както и да сравним с постигнатото с цели в стратегията, която сме направили.

снимка: MSL

  • Може ли такъв тип услуга да се наложи като единен стандарт за комуникационния сектор в България?

Възможно, да. MSL Sofia се фокусира върху оценяване на PR кампаниите и методологията ни може да помогне за създаване и надграждане на стандарти за пазара в тази посока.

Дълги години и в световен мащаб, PR е била дисциплината, която винаги е страдала от конкретни параметри и медийни стойности, които да позволят да се измери отразяването на даден бранд в медиите. С развитието на социалните канали и информацията, която взимаме от платформите за потребление на съдържанието, както и от появата на платени PR формати в медии, които се планират на база конкретни параметри, PR комуникацията все повече може да използва тази информация в свое преимущество.

  • Защо налагате услугата, когато вече има наложени на пазара метрични инструменти за анализ на комуникационни кампании? По какво се различава

На пазара има различни платформи за мониторинг на медиите и социалните канали или инструменти за анализ на потребителско поведение, оценка на тв и банер кампании. В рамките на Publicis Groupe също имаме най-различни инструменти, които ни помагат да работим с необходимите данни за даден бранд и аудитория.

Инструмент за измерване на PR отразяването само в медиите до момента не е имало на пазара, най-вече система, която се фокусира върху качествени параметри на публикациите, за да даде обща оценка на бранд отразяването.

PR Brand Acceleration е метод, който запълва ниша на пазара, с която извеждаме конкретни и важни метрики за всяка една публикация. Например, къде и как е споменат брандът, в какъв контекст, до каква аудитория сме достигнали, дори колко време сме задържали вниманието на читателя. За нас е важно да обследваме отразяването на бранд посланията в правилните медии, които ще достигнат до аудиторията на бранда, чието послание може да влияе върху поведението ѝ.

  • Доколко съпоставима е с други подобни услуги в бранша в целия ЕС, т.е. мерим ли се с големите пазари на континента?

Големите пазари разполагат с всякакви инструменти и платформи, които са приложими в мащаб. В регион и пазар като нашия, в който езикът влияне на качеството на мониторинг системите и източниците на медийни данни и потребление, много трудно подобни глобални платформи да дадат адекватна оценка.

PR Brand Acceleration методологията е приложима и на други пазари в своята същност. В мрежата на MSL вече водим подобни разговори с няколко пазара от Централна и Източна Европа.

снимка: MSL

  • Как възприемат клиентите до момента услугата и какви конкретни изводи и ползи могат да извлекат от нея?

Всички клиенти, на които сме представяли метода до момента, както и на всички, в чиито кампании сме прилагали оценката, са давали само положителни отговори. За тях е важно да имат конкретика на резултатите, за да получат обосновка за планирани срещу реализирани дейности и това да им помага за следващо планиране и надграждане на кампании.

  • Може ли да анализирате резултати от предходни кампании, които да послужат като бенчмарк за построяване на стратегия за нова, предстояща кампания? Това би било много полезно за бизнеси, които не са доволни от предишни кампании и търсят начин как да променят комуникацията си занапред.

Да, можем. Единствената информация, от която имаме нужда, е отразяването в медиите.

  • Кои са ключовите предимства на услугата и как те допълват PR комуникацията на марките?

MSL PR Brand Acceleration ни позволява да дадем качествена и цялостна оценка на една PR кампания, като анализираме данните от медийното отразяваме в контекста на стратегията и поставените цели.

Методологията обобщава медийните публикации и оценява количествени критерии, част от които са медиен рийч, импресии, тоналност, бранд разпознаваемост (brand mention), доминантност на споменаване на бранда (prominence) и органично спрямо платено съдържание. Така аргументираме PR подхода и резултатите от него с данни, по-конкретни сме и успяваме да подобряваме комуникационните цели. Клиентите все повече търсят измеримост на PR позиционирането си и с нашата персонализирана методология можем да им дадем решение, което да е в синхрон с маркетинг и бизнес цели им.