"Строителният бранш не е в колапс. Очевидно някои фирми са се чувствали сигурни при друг министър, а не при новия. Всички ресорни ведомства на МРРБ работят, но ако някои служители в тях са спрели работата си, следва да си подадат молбата за напускане." Така коментираха от регионалното министерство декларацията на Камарата на строителите в България.

От МРРБ посочват, че строително-монтажните работи се актуват редовно. Наследените от предишното управление задължения на стойност 600 млн. лв. относно републиканската пътна инфраструктура вече са осигурени със съдействието на служебния министър на финансите. Същите ще бъдат разплатени на всички коректни фирми, след като МРРБ извърши проверка на място за количеството и качеството на извършената работа.

Към днешна дата министър Виолета Комитова не е спирала нито един строеж и нито един проект по програми, се посочва в прессъобщението.

По-рано днес от Камарата заявиха в своя декларация-обръщение до президента, че провежданата политика от служебния кабинет е в абсолютен противовес на световната практика за използване на строителството като ключов инструмент за излизане от икономическата криза, възникнала в резултат на пандемията COVID-19. 

Сред призивите, отправени от Камарата в декларацията са: да се активизира работата на държавната администрация, която според Камарата в момента е блокирана; министерствата и ръководените от тях ведомства да изпълняват стриктно своите ангажименти по договорите с изпълнителите; да бъдат разплатени своевременно натрупаните задължения от страна на държавата към бранша; да продължи работата по програмата за енергийна ефективност; да не се допуска спиране на стартирали и предстоящи процедури и дейности във ВиК и пътния сектор, както и по оперативните програми - ОПОС, ОПРР, ОПТТИ, ПРСР и ОПРЧР.

Според КСБ само в рамките на един месец, в който арх. Комитова заема поста служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, строителният бранш в България е изпаднал в колапс, а заради създадената, според КСБ, от страна на министъра несигурност МРРБ и ресорните ведомства не работят, строителните и монтажни работи не се актуват, разплащания с контрагенти не се извършват. Според КСБ крайно противоречиви са и действията на министър Комитова, свързани с кадровта политика и направените уволнения и назначения.