Към днешната дата "Булгаргаз" очаква окончателно предложената цена на природния газ за януари да бъде с около 11 процента по-ниска от действащата през декември. Това каза директорът на дирекция "Търговия с природен газ" в "Булгаргаз" Веселин Синабов по време на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), цитиран от БТА.

Експерти и представители на КЕВР обсъждат доклад относно заявление от "Булгаргаз" от 12 декември за утвърждаване на цена за януари, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Синабов посочи, че цената през следващия месец се очаква да бъде малко под 78 лева/MWh.

По правило "Булгаргаз" прави две ценови предложения за следващия месечен период, първото в средата на предходния месец, а финалното - в първия ден от месеца, когато и КЕВР утвърждава окончателната цена.

Така общественият доставчик вече заяви за януари 2024 г. цена със 7,7% по-ниска от действащата към момента - 80,77 лв./MWh - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, срещу 87,50 лева.

Както изглежда, цената ще бъде намалена допълнително с очакваното на 1 януари 2024 г. второ заявление - с още около 3%.

Както КЕВР съобщава при всяко свое утвърждаване на цена, прави това след извършен анализ на внесените с втората си заявка от "Булгаргаз" актуални данни, формиращи цената на природния газ за (в случая) януари 2024 г. Те отчитат котировките на международните газови пазари до 31 декември 2023 г. включително.

В ценообразуването за януари се включени и количества природен газ от подземното газохранилище в Чирен, каза още Синабов и допълни, че цената им е фиксирана.

Ръководителят на отдел "Цени, пазарни анализи и ценообразуване" в "Булгаргаз" Людмила Витанова изтъкна, че цената на природния газ от доста време насам върви надолу. Според нея при оставащ само един работен ден до края на годината до голяма степен ще се запази прогнозната към днес за цена от малко под 78 лева/MWh.

Председателят на КЕВР Иван Иванов отбеляза, че през зимата е нормално цената на природния газ да се увеличава, то тази година тя намалява. Сред причините той посочи сравнителното мекото време, но и запълнените газови хранилища в цяла Европа. Газохранилището в Чирен е запълнено с малко под 90 на сто газ, но достатъчно, за да премине есенно-зимният сезон без проблеми.

"По тези две причини цената на природния газ на международните борси действително намалява", обясни председателят на енергийния регулатор. Иванов поясни, че като се изключат доставките на природен газ от Азербайджан и тези от подземното газово хранилище в Чирен, останалите са пряко свързани с цената на природния газ в индекса "месец напред" на нидерландската борса.

"Очевидно, че намаляването на цените там води до намаляване на цените и у нас", заяви Иванов. Той отбеляза, че до края на отоплителния сезон количествата газ, които се съхраняват в Чирен, постепенно трябва да бъдат изчерпани, за да се подготви хранилището за зареждане за следващия отоплителен сезон.

Иванов припомни, че първоначалното заявление на "Булгаргаз" е за малко над 80 лева/MWh, но е очевидно, че дневната цена на нидерландската борса се движи около 34 евро/MWh. Според него има трайна тенденция да се запази сравнително ниска цената на синьото гориво в Европа, което дава отражение и на цената на природния газ за българските потребители. Затова той е убеден, че окончателното предложената цена от "Булгаргаз" на 1 януари ще бъде под 78 лева/MWh.

Председателят на КЕВР насрочи закрито заседание на 1 януари от 15:00 часа, на което Комисията ще излезе с решение по заявлението на "Булгаргаз" за утвърждаване на цената на природния газ за първия месец на 2024 г.