Повечето от вноса на петрол в ЕС през третото тримесечие на 2023 г. идва от Съединените щати (17,7%), следвани от Норвегия (13,7%) и Казахстан (8,2%). Това показват представените днес от Евростат данни. 

Почти половината от природния газ в газообразно състояние идва от Норвегия (48,6%). Следва Алжир със 17,8%, пред Русия (16,0%) и Обединеното кралство (10,5%).

Внос на енергийни продукти и доставчиците

Графика: Евростат

Съединените щати осигуряват почти половината от внесения втечнен природен газ (48,5%), пред Катар (14,0%), Алжир (10,1%) и Русия (8,8%).

Делът на Русия в енергийните продукти намалява

Делът на Русия във вноса на енергийни продукти в ЕС намалява след началото на инвазията в Украйна. През третото тримесечие на 2022 г. делът на Русия от целия внос на енергийни продукти в ЕС е 14,5%, а през същото тримесечие на 2023 г. делът е вече 6,5% от целия внос на енергия.

Енергийните доставки - стойности и съотношения

През третото тримесечие на 2023 г. ЕС е внесъл енергийни продукти на стойност 35,4 милиарда евро или общо 65 милиона тона. Спрямо същото тримесечие на 2022 г. вносът намалява както по стойност (-49,1%), така и в нетни количества (-11,3%).

За отчетния период вносът на енергийни продукти съставлява 17,7% от целия внос на ЕС. От 2019 г. до 2023 г. в този дял има значителни колебания, което може да се дължи главно на изразената нестабилност в цените на енергийните продукти, отбелязва Евростат.

Дял на енергийните продукти в рамките на общия внос в ЕС

Графика: Евростат

Делът на нефтените масла в общия внос на ЕС се увеличи от 9,1% през 2021 г. на 11,0% през 2022 г. и се задържа на 10,6% през първите три тримесечия на 2023 г. По-значителни колебания се наблюдават при природния газ, който се повишава от 5,1% през 2021 г. 10,8% през 2022 г., преди да спадне до 6,5% през първите три тримесечия на 2023 г.

Сравнявайки третото тримесечие на 2022 г. с третото тримесечие на 2023 г., вносът на петролни масла остава стабилен, докато вносът на природен газ намалява значително (от 13,1% на 5,2%).