Европейската комисия одобри предоставянето на държава помощ на "Булгаргаз" и отпусна помощ за обновяване на енергийната мрежа на България, съобщи кореспондент на БТА.

За българския обществен доставчик на природен газ ЕК допуска държавна помощ в размер на 120 милиона евро заради войната в Украйна. Комисията е установила, че тази мярка съответства на условията и е необходима, подходяща и съразмерна за отстраняване на настъпилите икономически смущения.

Уточняват се условията: гаранциите се предоставят за нови заеми; натрупаната сума на заема, покрита от гаранциите по мярката, не надвишава нуждите от ликвидност на дружеството за следващите шест месеца; държавата може да гарантира до 90 на сто от главницата по заема с максимален падеж до шест години; гаранциите ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2023 година.

Европейската комисия съобщи също така, че днес са изплатени 2,17 милиарда евро за обновяването на енергийните мрежи в девет държави от ЕС, сред които е България. Нашата страна получава 197 милиона евро, се отбелязва в съобщението.

Средствата ще помогнат на страните с по-ниски доходи да постигнат целите за опазването на околната среда до 2030 година. Досега ЕС е осигурил 9,68 милиарда евро в подкрепа на държавите за енергийния преход. За тази година са отпуснати 4,66 милиарда евро.

С днешното решение Хърватия получава 88 милиона евро, Чехия - 1,848 милиарда евро, Естония - 66 милиона евро, Латвия - пет милиона евро, Литва - 11 милиона евро, Полша - 221 милиона евро, Румъния - 2,169 милиарда евро и Словакия - 60 милиона евро.

Подкрепени са проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници, за енергийна ефективност и за замяна на производството на въглища с по-чисти горива.

В нашата страна ще бъдат финансирани проекти за подобряване на електроразпределителната мрежа, за ускоряване на електрификацията в транспорта, за съхранение на енергия, за по-чисто енергийно производство, за децентрализация на потреблението и производството на енергия.