"Булгаргаз" ЕАД внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) първото си предложение за цена на природния газ за януари 2024 г. - то е в размер на 80,77 лв./MWh - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това става ясно от депозираното на 12 декември заявление за утвърждаване на цена на природния газ, което може да се види на страницата на регулатора.

Предложената цена за януари 2024 г. е със 7,7% по-ниска от тази през настоящия месец.

Утвърдената от КЕВР цена на природния газ за декември е 87,50 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Такъв беше и размерът, окончателно предложен от "Булгаргаз" на 1 декември. Това е цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Увеличението е с около 6.5% спрямо утвърдената цена за ноември.

По правило на 1 януари 2024 г. "Булгаргаз" ще трябва да внесе второто си и окончателно заявление за цена при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 31 декември 2023 г. и още същия ден КЕВР ще трябва да утвърди цената за първия месец на новата година.