Следвайки няколкомесечната линия на спад в цената, "Булгаргаз" направи първата си заявка за юли. Но за следващия летен месец - август, компанията обърна тренда в посока нагоре, макар и не с много. В момент, в който бяха сключени първите договори за общи покупки на газ в ЕС при напълно удовлетворени заявки, направени от България.

"Булгаргаз" ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за месец юли 2023 г. в размер на 58,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Предложението е с 11.87% по-ниско от утвърдената регулирана цена за месец юни 2023 г., посочва общественият доставчик на интернет страницата си. 

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за юни от 65,82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Утвърдената пък за месец май цена беше 77,55 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Цената за юли КЕВР ще утвърди на 1-ви същия месец (събота), след като "Булгаргаз" депозира в КЕВР окончателно предложение за цената на природния газ за текущия месец, при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 30 юни 2023 г.

На 11 май "Булгаргаз" направи прогноза за юлска цена от 65,08 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Вижда се, че днес компанията свива още прогнозата си за юли, която вече направи през месец май, с първата заявка за 58,01 лв./MWh. 

За август обаче "Булгаргаз" (засега) прогнозира по-висока цена от юлската - 59,34 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Прогнозната стойност е изчислена съобразно котировките на газов хъб TTF към 12 юни 2023 г., се казва в съобщението. 

Финалното предложение за цената на природния газ за август 2023 г., ще бъде депозирано в КЕВР на 1 август 2023 г., когато КЕВР ще трябва да утвърди цената за текущия месец.

В края на май директорът на "Булгаргаз" Деница Златева каза че от началото на същия месец до момента (29 май) цената на борсовия индекс "месец напред" в Европа се е понижила с 14%, като се очаква до края на месеца да се понижи още малко. Котировките към 12 юни обаче, според компанията дават основания за по-висока прогнозна цена за август. 

Също на 29 май председателят на енергийния регулатор Иван Иванов изрази убедеността си, че до началото на отоплителния сезон в хранилището "Чирен" ще има не по-малко от 95%, т.е. ще бъде направено всичко необходимо България да посрещне отоплителния сезон без страх от някакви неприятни изненади. 

Може да се предположи, че "Булгаргаз" купува и за да съхранява по-големи количества в подземния газов склад, собственост на "Булгартрансгаз". Известно е, че газохранилищата се запълват до октомври, въпросът е на каква цена...

Складирането на газ: ето защо и за кого това е важно >> 

Иванов също така каза, че заявките, направени от България, в първия търг за общи покупки на природен газ в ЕС са били на 100 процента удовлетворени. Преди дни зам.-председателят на ЕК Марош Шефчович заяви, че вече са сключени и първите договори, без да издаде страните по тях.