Към днешна дата се очаква цената на природния газ през месец май да бъде 79-80 лева/MWh, което е намаление с над 18% спрямо априлската. Това каза изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Утвърдената от КЕВР цена за април е 98,16 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

На заседанието на регулатора бе обсъден доклад относно заявление от обществения доставчик от 10 април за утвърждаване на цена за месец май, по която да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Окончателната цена ще внесем на 1 май, но тя ще бъде в този диапазон, каза Златева, цитирана от БТА.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" отбеляза, че посочената стойност е с 10-11 лева под първоначално заявената на 10 април - 90,10 лева/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Актуализираната цена за следващия месец ще бъде внесена на 1 май до 10:00 часа, обяви Деница Златева. По-късно същия ден КЕВР на закрито заседание ще вземе решение за цената на природния газ за месеца, информира председателят на КЕВР Иван Иванов.

На 10 април "Булгаргаз" дори обяви и прогнозна цена за юни - 74,59 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тя е със 17.21% по-ниска от внесената за утвърждаване цена за месец май 2023 г., отбеляза "Булгаргаз" (има се предвид заявената за май цена от 90,10 лева/MWh).

Сега на въпрос на председателя на КЕВР Иван Иванов, Деница Златева отговори, че към днешна дата се очаква цената за юни да бъде с около 3-4 процента по-ниска от тази за месец май.

Няма никакви проблеми с доставките на природен газ до края на годината, изтъкна изпълнителният директор на "Булгаргаз".

В утвърдената цена на природния газ КЕВР включва компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" и компонента за компенсиране на разходи (по Наредбата за регулиране на цените на природния газ) на "Булгаргаз" по съхранение на количества в газохранилището "Чирен".