Към днешна дата цената за месец юни, която "Булгаргаз" би внесъл в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), е с близо 15% по-ниска (от утвърдената през месец май), каза изпълнителният директор на дружеството Деница Златева на днешното открито заседание. 

КЕВР обсъжда заявлението на "Булгаргаз" от 11 май за утвърждаване на цена за юни, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

На 11 май дружеството внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена с 11.5% по-ниска от утвърдената регулирана цена за месец май 2023 г. - 68,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) срещу 77,55 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Златева каза, цитирана от БТА, че от началото на месец май до момента цената на борсовия индекс "месец напред" в Европа се е понижила с 14%, като се очаква до края на месеца да се понижи още малко.

Окончателната заявка обаче се очаква компанията да направи в сутрешните часове на 1 юни, четвъртък, часове, преди КЕВР да утвърди цената, по която общественият доставчик ще продава през съответния месец. 

Ако приемем, че намалението е 15%, то цената за месец юни ще е 65,9 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

"Убеден съм, че до началото на отоплителния сезон в "Чирен" ще има не по-малко от 95%, т.е. ще бъде направено всичко необходимо България да посрещне отоплителния сезон без страх от някакви неприятни изненади", каза председателят на енергийния регулатор Иван Иванов, цитиран от БНР.

Иванов в същото време оцени много положително първия търг за общи покупки на природен газ в Европа. "Заявките, които бяха направени от България, бяха на 100 процента удовлетворени", каза председателят на КЕВР след края на заседанието на комисията. По думите му не се очертава "Булгаргаз" да участва в тези търгове като продавач.