"Булгаргаз" ЕАД внесе в КЕВР заявление за утвърждаване на цена за месец юни 2023 г. в размер на 68,63 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Предложението е с 11.5% по-ниско от утвърдената регулирана цена за месец май 2023 г. (77,55 лв./MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), се казва в съобщение на обществения доставчик.

На 1 юни 2023 г., в Комисията за енергийно и водно регулиране, ще бъде депозирано окончателно предложение за цената на природния газ за юни 2023 г., при отчитане на котировките на ценообразуващите компоненти към 31 май 2023 г.

65,08 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) е прогнозната цена на природния газ за юли 2023 г. Тя е със 5.17% по-ниска от внесената за утвърждаване цена за месец юни 2023 г. Финалното предложение за цената на природния газ за юли 2023 г., ще бъде депозирано в КЕВР на 1 юли 2023 г.