"Булгаргаз" предлага за май за продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за 77,55 лева/мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщават от дружеството.

Предложената цена е с 21 на сто по-ниска от утвърдената и приета от регулаторните органи цена за април, предава БТА.

Преди седмица Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди внесеното заявление на "Булгаргаз" за утвърждаване на цена за месец май 2023 г..

След анализ, изготвен въз основа на представените от "Булгаргаз" данни и след направени изчисления, в доклада беше предложено цената на природния газ от 1 май 2023 г. да бъде в размер на 90,10 лв./мегаватчас.