"Топлофикациите продължават подготовката за отоплителен сезон 2021/2022 г. Дружествата извършват профилактика и планови ремонти на съоръженията и топлопреносната мрежа. Производствените мощности се инспектират. Екипите на дружествата извършват технически проверки и на всички абонатни станции. Целта на тези планирани мероприятия е намаляване на възможността от големи аварии през студените дни", заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България /АТДБ/.

"Всяко топлофикационно предприятие разполага с необходимия брой аварийни екипи с оперативен и ремонтен персонал, оборудвани с техника и материали. Те са в готовност 24 часа в денонощието да реагират при клиентски сигнали.", посочи инж. Георгиев. Председателят на АТДБ заяви, че вътрешната отоплителна инсталация е част от сградата и е собственост на всички живущи. "За това нейната поддръжка е отговорност на етажната собственост. Преди началото на отоплителния сезон, клиентите трябва да проверят дали няма техническа повреда по отоплителната инсталация. Ако има проблем, потребителите могат да се обърнат за съдействие към топлофикациите", каза инж. Георгиев.

"Всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация трябва да приключат преди централното пускане на парното, което обикновено е към средата на октомври. Лицето, което е упълномощено за работа с абонатната станция, трябва да запълни инсталацията. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които тази инсталация не е запълнена, защото в някое жилище ремонтът все още може да не е приключил. Потребителите трябва да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си предварително, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението", посочи инж. Георгиев. Той допълни, че обезвъздушаването се прави от определеното лице за работа с абонатната станция в сградата.

"Всеки клиент следва да провери индивидуалните топломери и водомери в домовете. При установяване на неработещо устройство, трябва се обърнат към обслужващата ги фирма за дялово разпределение", напомни инж. Георгиев. По думите му най-често срещаният проблем е угаснал дисплей на уреда.

"За ремонт и подмяна с нов, потребителите незабавно трябва да потърсят съдействие от топлинния счетоводител", допълни председателят на Асоциацията. Инж. Георгиев обясни, че измервателните уреди в апартаментите подлежат на метрологична проверка на няколко години.

"При необходимост за подмяна на повреден уред или такъв с изтекъл срок на годност, клиентите следва да монтират устройства с дистанционен отчет. До 2027 г. всички уреди трябва да са с възможност за снемане на показанията от разстояние. Това е новата промяна в Закона за енергетиката, приета през март 2021 г.", уточни инж. Георгиев.

Инж. Кремен Георгиев напомни, че условията за централно пускане на отоплението в градовете са да има три последователни дни, в които средноденонощната температура да е по-ниска от +12°С градуса, както и прогноза за ниски температури в следващите 7-10 дни.

"Клиентите могат да поискат парното да бъде включено по-рано. В този случай те трябва да подадат писмена молба до топлофикацията", допълни инж. Георгиев. Той припомни, че отоплението се пуска поетапно като приоритетни за дружеството са училищата, детските градини и болниците и накрая останалите сгради.