Инж. Георгиев, като председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България имате пряк поглед върху дейността на почти всички топлофикации в страната. Изпълниха ли всички задължението си да обявят публично заявените от тях цени за комбинирано произведена електрическа енергия и топлинна енергия към КЕВР?

Да, без изключение. Всички топлофикации, членуващи в Асоциацията на топлофикационните дружества в България, изпълниха съвестно своето задължение към КЕВР и публикуваха официално заявените от тях цени. Дружествата от сектора са изпълнителни и всички съвестно изпълняват препоръките на КЕВР.

Какво точно изиска от дружествата регулаторът?

В края на миналата година КЕВР издаде препоръка към топлофикациите. От Регулатора приканиха топлофикациите в страната да провеждат по-сериозни и задълбочени информационни кампании по повод информиране на абонатите за ценообразуването на фактурите за потребената топлинна енергия. В последните месеци ми прави впечатление, че всички топлофикации публикуват подобни анализи на интернет страниците си и то веднага след изготвянето на фактурите всеки месец. От много време е известно, че топлофикациите са едни от най-недолюбваните предприятия в страната, но в последните години демонстрираха сериозна ангажираност към справяне с проблемите на околната среда и желание за развитие, въпреки завишените изисквания на ЕС по отношение на емисиите, например.

По какъв начин се случи това?

Във връзка с пандемията, през настоящия отоплителен сезон много от топлофикациите въведоха възможност за електронен самоотчет на индивидуалните разпределители и топломерите, намиращи се в жилищата на ползвателите на услугата "централно отопление". Това нововъведение бе отлично решение, благодарение на което инкасаторите в много градове вече не посещават домовете на абонатите в момент, в който масово сме изключително чувствителни към честотата на социалните си контакти и към посещенията на външни хора вкъщи.

В глобален мащаб, бих споменал заявките от страна на някои от топлофикациите на въглища за преминаване към природен газ и други по-екологични горива.

Има ли такива добри примери и у нас?

Топлофикациите в Перник и Русе, например в момента работят по огромни проекти за внедряване на газови когенератори. Това са мащабни инвестиции, които изискват усилена работа и ангажиране на много специалисти в областта, за да се осъществят. Заявката, която дават и двете предприятия е да работят през летните месеци изцяло на природен газ и то ако не от това лято, поне от следващото.

Природният газ ли е най-подходящото гориво, с което да се заменят въглищата?

На този етап, природният газ е най-достъпният вариант за замяна на въглищата. Чух, че дори и ТЕЦ Бобов Дол, който е сред най-големите производители на електрическа енергия от въглища в страната, ще работи активно по проекти за внедряване на природен газ в производството на електрическа енергия.

По мое мнение, въглеродните технологии ще се окажат най-добрият вариант в процеса на преустройство на горивната база на топлофикациите на въглища. Според мен за реализацията на подобни начинания ще може да говорим по-уверено след десетина години. На този етап, природният газ е най-достъпният вариант, чрез който предприятията да започнат своята т.нар. "зелена трансформация".