Във връзка с публикувания прогнозен доклад на КЕВР относно цените на парното и топлата вода за новия отоплителен сезон и неговите интерпретации в медиите, от Асоциацията на топлофикационните дружества в България (АТДБ), заявиха че не се очаква регулаторният орган да увеличи значително цената на предлаганите услуги.

От АТДБ обясниха, че цената на топлинната енергия се формира от много фактори, но отбелязаха, че двата най-важни ценообразуващи елемента в момента са цените на природния газ и на въглеродните емисии. През последните месеци сме свидетели наръст с около 38% на природния газ на световните пазари, което неминуемо се отразява на разходите за производство на топлоенергия. При въглеродните емисии, които са пряк разход на топлофикационните дружества, също има огромен ценови скок. Само за последния едногодишен период цените на емисиите са надхвърляли два пъти цените, които бяха прогнозирани от КЕВР миналата година. Въглеродните емисии, при заложена от КЕВР цена от 22 евро на тон, са се повишили до 48-49 евро.

Всичко това предполага известно увеличение на цените на парното и топлата вода, което обаче според прогнозите на експертите на АТДБ няма да е драстично, а ще е различно за всяко отделно топлофикационно дружество и ще варира от 2 % до 14% в зависимост от използваното гориво, разходи за въглеродни емисии и одобрените инвестиционни намерения.

От АТДБ напомнят, че в България цените на топлоенергията са регулирани и се определят не от отделните дружества, а от независимата Комисия за енергийно и водно регулиране, която винаги е търсила баланс между стремежа на топлофикационните дружества да функционират в динамично променящата се пазарна среда и интересите на потребителите.

АТДБ призовават ценовите решения на КЕВР да не се политизират излишно като се използват за предизборни цели, защото зависят изцяло от обективни икономически фактори, а в своята дейност до момента, особено от 2015 година насам, Комисията винаги е взимала безпристрастни и справедливи решения, като е гарантирала най-вече защитата на крайните потребители и клиенти.

"Убедени сме, че КЕВР ще се произнесе по един напълно отговорен начин, като решението им ще защити както нормалното функциониране и икономическа жизнеспособност на българската енергетика, така и интересите на българските потребители", се казва в становището на АТДБ.