Инж. Кремен Георгиев е председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България, организация, обединяваща повечето топлофикации в страната. Кариерата на инж. Георгиев е започнала в Топлофикация Враца, бил е изпълнителен директор на Топлофикация Перник, а за кратко и на Топлофикация София.

Инж. Георгиев, смятате ли, че българските топлофикации ще изпълнят изискванията на Европа за зелено производство на енергия и ще удължат живота си или по-скоро ще бъдат ликвидирани през следващите години?

При комуникацията ми с колегите от топлофикациите, оставам с впечатление, че всички са амбицирани да трансформират производствената си дейност и да вдъхнат нови сили на дружествата. Всички са устремени да запазят работните места на специалистите, заети в сектора.

По какъв начин ще бъде осъществена трансформацията?

Главно чрез диверсификация на горивния микс. На прост език, чрез постепенна замяна на цапащите горива с по-екологични. Реализирането на трансформацията ще е изключително скъпо и ще отнеме години.

Кои са горивата, които топлофикациите в България избират за замяна на въглищата?

Повечето проекти, с които лично съм се запознал, залагат на природен газ. Топлофикация Перник и Топлофикация Русе инвестираха в когенератори и обявиха, че целта им е извън отоплителния сезон да произвеждат енергия само от природен газ. Някои топлофикации, дори работещи на природен газ като Топлофикация Велико Търново и Топлофикация Бургас, се насочиха към замяна на въглищата с биомаса. .

Наскоро, ми попадна информация в медиите за проектите на ТЕЦ Бобов Дол, които не мога да не спомена. От дружеството планират да произвеждат енергия от природен газ, биомаса и водород. Впечатлен съм от проекта им за създаване на фотоволтаичен парк на територията на бивш сгуроотвал. Впечатлен съм и от иновативната идея да засадят бързорастящи култури върху минни участъци, които вече не се използват. Ефектът от реализирането на проекта е синергичен, както за мините, така и за ТЕЦ Бобов Дол. От една страна, дружеството получава биомаса, с която произвежда зелена енергия, а от друга - мините извършват задължителната рекултивация.

Как оценявате избора на горива на българските топлофикации? Адекватни алтернативи ли са природният газ, биомасата и дори водородът?

Категорично природният газ и биомасата, които са избрали част от топлофикациите, са отлични алтернативи за постигане на нисковъглеродно производство на енергия и подобни начинания са широко одобрявани в Европа.

За водорода, мога само да поздравя ръководството на ТЕЦ Бобов Дол, че предприемат такова огромно предизвикателство. Експерти по целия свят залагат огромни надежди на производството на енергия от водород. Дано плановете на дружеството се реализират!