Във връзка с настъпването на есенно-зимния период и очакванията за пускане на топлоподаването на територията на всички топлофицирани градове Асоциация на топлофикационните дружества в България обяви, че техни представители са провели срещи с директорите на повечето топлофикации в страната.

"По време на срещите предложихме допълнителни насоки на дружествата за повишаване на качеството и безопасността на предоставяната услуга и съвместно подготвихме препоръки към клиентите, които да улеснят старта на отоплителния сезон, който се очаква в близкия месец." каза председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев.

Инж.Георгиев каза, че целта им е да се избегне забавено пускане на парното в определени сгради при настъпване на предвидените в закона условия и най-вече да се сведат до минимум авариите и нежеланите течове по вътрешните инсталации.

Според Наредбата за топлоснабдяването към включване на централното отопление се пристъпва при 3 последователни денонощия със средни температури под 12 градуса и прогноза за трайно понижаване на температурите.

А ето и препоръките, изготвени от специалистите в Асоциация на топлофикационните дружества в България:

  •  В случай на неизправност в сградната инсталация, моля да я отстраните в най-кратки срокове;
  •  Всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация включително отоплителните тела в дома, следва да са приключили преди пускане на централното топлоподаване;
  •  Проверете дали измервателните уреди (топломер, водомер за топла вода и индивидуален разпределител) са в срока на метрологичната годност;
  •  Отворете радиаторните вентили на максимална степен, за да се обезвъздуши системата;
  •  Инсталацията се запълва само от лице упълномощено да работи с абонатната станция;
  •  Отоплението ще бъде пуснато при три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза от НИМХ - БАН за трайно застудяване;
  •  Относно възможността и условията за пускане на парното предсрочно, както и за други въпроси можете да се свържете с топлофикация във Вашия град.