"В Kaufland се стремим към поведение на толерантност, равнопоставеност, даване на равен старт и възможности на всички колеги", споделя следващият ни гост в поредицата "HR Кафе".

Вижте коя е тя?

Милена Караилиева е директор "Човешки ресурси" в Kaufland България. Има близо 15 години опит в HR сферата. В специално интервю за сайта на Тръст за социална алтернатива разказва за многообразния екип на Kaufland България и как културните различия допринасят за успеха на водещата ритейл компанията у нас.

Защо е важно всяка компания да търси разнообразието в своя екип и да се стреми да няма предразсъдъци по етнически или други признаци?

Работодателите са все по-отворени към разнообразието в екипите и търсят начин да интегрират колкото се може повече хора към него. Културата на всяка голяма международна компания, каквато е и Kaufland, дава възможност за изява и развитие на хора от всички религии и раси, възраст и пол, както и хора с различни възможности. Разделения по каквито и да било признаци само биха ни отдалечили от идеята да привличаме най-добрите таланти и да поддържаме удовлетвореност за служителите ни в екипа.

Kaufland оперира в няколко държави в Европа, затова многообразието за нас е част от нашата култура, то е част от ДНК-то ни, което допринася за богатия ни вътрешен климат. На международно ниво в компанията работят хора от 100 националности в 8 държави и в управлението на човешкия ресурс културното многообразие се приема като възможност да общуваме на едно ниво, с нужното уважение и толерантност.

В България Kaufland предлага изключително богат избор от възможности за работа в своите три основни структури: магазинна мрежа, логистичен център, административен офис. В тях намират реализация хора от почти всяка сфера на дейност - търговия, продажби, маркетинг, човешки ресурси, информационни технологии, строителство, финанси и счетоводство, логистика и много други. Съгласно политиката ни за равнопоставеност всеки кандидат има равни възможности, а процесът по подбор e фокусиран изцяло върху личностните и професионалните качества на кандидатите.

От какво най-често се страхуват работодателите, кое ги спира да бъдат "по-отворени" за различията на култури и хора?

Не бих го нарекла "страх", а осъзнаване на необходимостта да се отдели нужното време и усилия да се приобщят хора с различно образование, ценностна система, работни навици. Обикновено има нужда и от по-обстойно въвеждащо обучение, което означава и от допълнителни инвестиции във време и средства.

Друга причина би могла да е нетолерантността спрямо многообразието. Тук смятам, че за нейното преодоляване водещата роля е на ръководния екип, който може да създаде атмосфера на разбиране, взаимопомощ и доверие. При сформирането на екипите в Kaufland се опитваме да осигурим по-голямо многообразие, защото вярваме, че така успяваме да постигнем по-голяма ефективност и да реализираме целите си. Всички ние сме различни и в това е най-голямата ни сила.

Трябва ли търсенето на разнообразие в екипа да се превърне във водещ бизнес приоритет на повечето български компании и какви са предимствата?

Мисля, че компаниите, които подкрепят многообразието в екипите си само биха спечелили. Развиването на политики за разнообразна и приобщаваща работна среда биха могли например да подпомогнат българските компании за по-лесно и бързо наемане на персонал. В Kaufland поощряваме служителите ни да са социално отговорни и отворени да приемат различните. Често хората, които не са имали равен старт на по-ранен етап в живота си, поради социално положение, образование или бедност се доказват като изключително лоялни към компанията. Това са обикновено работливи и всеотдайни хора, оценяващи високо предоставената възможност за работа и развитие. Те oсъзнават, че са ценени и поставяни наравно с всички останали и това още повече ги мотивира за постигане на високи цели и професионално развитие. В Kaufland можем да се похвалим с доста примери на колеги, започнали от стартова позиция и получили своето развитие до различни мениджърски нива.

Как подхожда вашата компания към различията в екипите и каква част от екипа ви е с различен етнос, например?

Както вече споменах, многообразието при нас е навсякъде. Освен етнически българи, наши колеги на различни позиции са арменци, украинци, руснаци, роми, турци. А от гледна точка на вероизповеданието, също имаме голямо разнообразие. За нас като работодател най-важното е всеки служител да е еднакво добре посрещнат в екипа, да се чувства комфортно, да е мотивиран и с желание да изпълнява задачите си.

Срещате ли трудности при наемането на работа?

Ние каним всеки да се присъедини към нашите свободни позиции. С това могат да изникнат предизвикателства пред колегите ни от екипа по подбор на персонала, но с професионалната им експертиза и опит успяваме да постигнем най-важното. Това, на което държим, е да достигнем до същинската мотивация и умения на кандидата, независимо от различната подготовка и условия, от които идва.

Предлагаме и голям набор от социални придобивки, които кандидатите за работа оценяват и много често са ключов фактор в желанието им да започнат работа при нас. Компанията осигурява задължителното работно облекло, ежедневно за всички смени има освежаващи напитки, топъл обяд и транспорт в радиус от около 50 км от и до Логистичния ни център. Колегите от филиалите могат да ползват ваучери за такси в ранните и късните часове без обществен транспорт. В допълнение на социалните са професионалните придобивки. В партньорство с външни организации, осигуряваме безплатни онлайн курсове за базова компютърна грамотност и английски език.

Преминава ли вашият мениджмънт екип обучения с цел по-малко предразсъдъци?

Да, темата за предразсъдъци и дискриминация е засегната обстойно в правилника ни за вътрешния трудов ред. В Kaufland се стремим към поведение на толерантност, равнопоставеност, даване на равен старт и възможности на всички колеги. Всеки новопостъпил служител се запознава с правилника ни за вътрешен трудов ред още през първите работни дни. В случай на нужда, ръководителите провеждат обучения със своите екипи по темата.

Още при подбора на нови служители се стремим към максимално обективна преценка на кандидатите. Колегите от отдел "Подбор" преминават обстойни обучения в тази насока. Добра практика е интервютата с кандидатите да се провеждат винаги на "принципа на четирите очи", т.е. да влизаме по двама в интервю. Така, освен че можем да обсъдим двете гледни точки на интервюиращите за кандидата, осигуряваме и прозрачен процес по подбор. Експерти от направление Човешки ресурси преминават обучение, посветено на "Многообразие и социална отговорност", а те от своя страна са обучаващи за останалата част от екипа. Предстоят и нови обучения по темата в няколко модула, за различни структури от мениджмънта от обслужващия офис, филиалите и логистиката, които ще се проведат с външни партньори, какъвто е "Тръст за социална алтернатива".

Кои са ценните уроци, съвети и добри практики от вашия опит, които бихте препоръчали на други работодатели?

Многообразието в екипите е богатство за една компания. Смятам, че то е съществен фактор за успех и Kaufland е пример за това. Като един от най-големите работодатели на българския пазар, служителите ни винаги са стояли в центъра на нашия интерес и грижа. Ключова роля за формирането на среда на толерантност и разбиране имат приобщаващите ръководители, с личния им пример за коректно, толерантно и недискриминационно поведение.

Добра практика, която мога да споделя и която имаме от началото на 2018-а година, е позицията Доверено лице или така наречения "ЧР на четири колела". Това са наши служители с дългогодишен опит в компанията, които пътуват между всички наши филиали и чиято основна задача е да изследват работната среда, да поощряват ефективната комуникация и като безпристрастен доверен партньор да бъдат ежедневно на разположение на колегите - съдействайки им лично или насочвайки ги към подходящите колеги в организацията. През последната година се случваше именно Доверените лица да помогнат при решаването на лични проблеми, при финансови или здравословни проблеми. Пандемията от COVID-19 постави големи предизвикателства пред някои от нашите колеги, най-вече родители с деца. Възникна необходимостта за голяма част от тях да се осигури гъвкаво работно време, както и технически средства за въведеното дистанционно обучение на учениците. Съпричастността и екипността се проявиха в голяма степен. Посредством нашите Доверени лица бяха организирани и предоставени предметни и финансови дарения, а колеги се включиха и в полагането на доброволчески труд. Създадохме и вътрешна "Програма за психологическа подкрепа". Всички тези вътрешни инициативи обединихме под мотото "От нашето семейство за Вашето!"

Повече за кариерните възможности и работодателската култура на Kaufland България вижте тук.