През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Дир.бг, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж. 

Днес представяме проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на Университета за национално и световно стопанство.

Професор Димитров, УНСС вече навлезе във второто си столетие, с какъв багаж ще прекрачите в новия век?

С дигитален багаж! Определено това е новото. Ние държим на традициите и нашата история, държим на съграденото през годините, но в същото време се развиваме и уверено гледаме напред. Дали заради пандемията, дали заради солидната база по електронизацията на Университета, но ние доста бързо успяваме да се впишем в новия дигитален контекст. Смело мога да го нарека - дигитална трансформация, защото в бъдеще ни очакват още по-сериозни промени. Първо спечелихме големия проект за модернизация на висшето образование с европейско финансиране - "Икономическо образование в България 2030". Тук дигитализацията е приоритет. В проекта ни за европейски университет ENGAGE.EU също имаме дигитално съдържание - виртуален кампус, виртуални мобилности, дигитални съдържания на учебните програми. Промяната е неизбежна и се радвам, че ние далновидно сме се насочили в тази скоростна писта много по-рано. Имам и новина в тази посока. Водим преговори за съвместен проект с една водеща американска компания за виртуална реалност. Става въпрос за огромна инвестиция и от тяхна, и от наша страна. Може дигиталният багаж да не е лек, но ние имаме потенциала да го пренесем в следващото си столетие.

Какви са поуките от Ковид в първата година на вашето управление?

Мога да кажа, че беше доста тежка година за всички. Специално искам да отделя проблемите със здравето на хората. Някои наши колеги и студенти минаха през доста тежки здравни изпитания, но за нас ръководство беше първостепенно важно да намерим начин да продължим напред. И успяхме .При това много бързо. С 20 000 студенти и 1 000 преподаватели, буквално за 2 дни, минахме на онлайн обучение.

И когато говоря за онлайн обучение, нямам предвид само камери и начин на преподаване. Визирам презентациите, видеоматериалите, единната платформата в облака. За наша чест всички се справиха без затруднения и оплаквания. Според няколкото проучвания, които направихме, оценката на студентите за дистанционното обучение е много висока. С най-голяма степен на удовлетвореност се ползват платформата ни "Уеб студент" (92%), сайта на УНСС (84%) и предлаганите онлайн услуги (83%). Естествено, прави се сравнение с традиционното обучение, но ние нямаме друга алтернатива - здравето и животът на хората са над всичко.

Не случайно китайската дума за "криза" се състои от два йероглифа: единия означава "опасност", другия - "възможност" и то "благоприятна възможност".

Да, кризата отвори много възможности пред нас. Позволи ни да оптимизираме процеси, които досега по една или друга причина бяха неглижирани. Имахме много успехи в кандидатстудентската кампания, защото кандидат-студентите нямаше нужда да идват в УНСС. За изпитите направихме уникална система, обвързана с големи бази данни и изкуствен интелект, включително лицево разпознаване, обвързано със системата на МВР и ЕСГРАОН. Освен изпитването, направихме онлайн обявяване на класирането и онлайн записване. Дигитализирахме процесите за кандидатстване в студентските общежития в издаването на уверения.

Нашите студенти вече ползват над 21 онлайн услуги и те лавинообразно се увеличиха в последната година. Да не говорим, че са единствените в България, които имат електронна студентска книжка - комбинация от данните от студентската книжка, международната банкова карта и картата за международно разпознаване като студент. Комуникацията неимоверно се подобри. Не говоря само за учебен процес, а за всичките ни съвети - катедрени и академични, журита и др. След като се дигитализираха, научните прояви станаха много по-достъпни. Аз самият участвах в конференции в Япония, Индия, Китай и то без придружаващите проблеми с логистиката. Това е истинско предимство и всички наши колеги се възползваха от новите възможности.

И все пак, личният контакт в преподаването не е ли водещ?

Наистина, личният контакт е важен и живата комуникацията със студентите - също. Имахме и затруднения със заетостта на общежитията извън учебния процес, но като че ли възможностите преобладават. Общата ми оценка е, че Университетът се справи - и с научните изследвания, и с конференциите, и с конкурсите, и с администрацията, и със самия учебен процес.

Дори направихме грандиозно честване на 100-годишнината на Университета в условията на най-тежката пандемична обстановката - май 2020. Посрещнахме празника с над 200 приветствия от наши партньори с много силно представяне в социалните мрежи. Цяла България разбра, че ние сме на 100 години и има какво да покажем.

Вие поехте ректорското място с една амбициозна програма, какво от нещата в нея успя да се случи и какво предстои?

Скоро, по повод 500 дни от избирането ми, гледах записа от моето изказване пред Общото събрание на Университета. Всъщност, гледах този запис с голямо удовлетворение , защото всички неща са изпълнени тази година. Намаляването на учебната натовареност, така че да могат преподавателите да се фокусират върху научно-изследователската си дейност е факт. И приемът по специалности е факт. Оптимизацията на учебния процес и електронизацията на някои ключови бизнес процеси - това също вече е направено. Процесите по кандидатстване за научно-изследователска дейност и нейното отчитане, които досега дразнеха академичната общност, защото се попълваха в хартиени формуляри и бяха много трудни за обработка след това, вече са в историята. Новото ръководство успя за една година да внедри електронните формуляри и сега те даже се възприемат като нещо напълно нормално, което си е съществувало от 100 години. До скоро обаче, отговорът беше "ние това го правим от 20 години и няма нужда да се променя". Още едно доказателство, че с хубавото бързо се свиква. Това важи и за кандидат-студентската кампания, и за записването на студентите. Една година, която открои голямата разлика.

Ето, вече правите и дигитална кандидат-студентска кампания с live stream за първи път.

Това също е нещо голямо, което трябва да бъде отбелязано. Досега не е направено. По този начин ние можем да отделим специално внимание на всяка една от нашите 43 специалности.

Какво ще кажете за международното сътрудничество?

Това е много голям скок. Нашият Университет беше класиран в Мрежата от европейски университети. В България 4 или 5 университета са в подобни мрежи. Ние сме единственият в партньорство с 6 топ бизнес университети в Европа. Благодарение на този проект - ENGAGE.EU, ние спечелихме втори проект със същите партньори, вече за научно-изследователска дейност. Съвсем скоро ще го обявим официално. Благодарение на същите тези партньори, кандидатствахме по още 10 проекта, които в момента се развиват и очакваме и оттам възможности за финансиране. Бяхме класирани от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) и спечелихме нов проект за 5 млн. лева. Тук не броя, както ги наричаме "малките" проекти, но те също са за по 200-300 хил. евро и имат голям принос в нашата дейност. Печелим проекти и по ИНТЕРРЕГ, и по "Еразмус", и по фонд "Научни изследвания". Увеличихме капацитета си като създадохме Центъра за образователни и научни проекти. Той много улесни работата ни по кандидатстване и вече 1/10 от бюджета ни е осигурена чрез привлечени средства от научно-изследователска дейност (НИД). Ето, още един отговор на въпроса какво се случи през тази една година, в която ръководя университета.

От гледна точка на бъдещите кандидат-студенти, кое прави УНСС бизнес университет номер 1?

Самият Университет! Тези 101 години са достатъчно стабилна основа за каквото и да става. Нивото е високо. Наши възпитаници са навсякъде - във всеки Министерски съвет, във всеки Борд на директорите, във всяка администрация. Студентите ни имат много добра реализация и във съдебната власт и във всички сфери на обществения живот. Връзката с бизнеса е много добра. Имаме сътрудничество с над 200 организации, които съдействат за стажовете. Бизнесът участва в подготовката на програмите и в изпитния процес. Според рейтинговата система на висшите училища за поредна година печелим наградата за най-престижно висше училище в професионално направление "Икономика" според работодателите и преподавателите във висшите училища. Това е много престижна награда. Тя обективно показва реализацията на нашите студенти. Партньорството ни с новия проект на Дир.бг "Идеалният кандидат" също доказва, че ние се стараем непрекъснато да предлагаме нови възможности за реализация на нашите студенти. Вие вече имате преки наблюдения колко добре работи нашият Кариерен център. Дори в условията на пандемия миналата година сме публикували 1550 обяви за стаж и работа на сайта и Фейсбук страницата на Междууниверститетския кариерен център.

Какво е отношението ви към студентските стажове?

Отдаваме голям значение на стажовете. Усвояването на практически умения трябва да започва още от студентската скамейка. Вие вече имате преки наблюдения колко добре работи нашият Кариерен център. Дори в условията на пандемия миналата година сме публикували 1550 обяви за стаж и работа на сайта и Фейсбук страницата на Междууниверститетския кариерен център.

Какъв според вас е профилът на "Идеалния кандидат"?

Смел и открит. Вие знаете че има много случай, в които определени позиции се печелят от хора, които са се представили по-добре на интервюто за работа. Животът днес е динамичен и младите хора наистина от студентската скамейка трябва да тренират уменията си за представяне пред бъдещите си работодатели. Да говоря смело за постиженията и неуспехите си. Любопитството движи света, много важно е да не спират да се учудват и да търсят.

Какво ще пожелаете на колегите си за празника?

Да бъдат все така да бъдат целенасочени и уверени в това, което правят. Ние сме успешни, просто трябва да продължим да работим със сърце за каузата УНСС.