Преди две години Dir.bg даде старт на своята платформа за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат".

В рубриката "Ловци на таланти" ще ви запознаваме със специалисти в подбора на таланти, които са отговорни за процеса на откриване им и внедряването им в компаниите, които представляват.

"Талантът, сам по себе си, е предразположение, способност или природен дар, който човек проявява в определена област или дейност. Истинското майсторство се постига, когато надграждаш естествените си заложби", споделя пред Бисер Кунчев следващият гост в рубриката "Ловци на таланти" Валентина Федрига.

Коя е тя?

Здравейте! Казвам се Валентина Федрига и вече повече от 6 години работя и се развивам в HR сферата. Завършила съм във Великобритания, University of Surrey, със специалност бакалавър Социология и Криминология. Въпреки че образованието ми не е от най-конвенционалните, смятам, че е допринесло много за моето професионално развитие. То ми помогна да комбинирам знанията от поведенческите и социални науки и да ги приложа ефективно в работна среда.

Съчетаването на тези дисциплини ми дава широка перспектива и способност да разбирам и анализирам социалната динамика в организацията, както и поведението на кандидати и служители. Взимам по-обективни решения, с които постоянно да подобряваме работната среда, оптимизирам процеси на работа и развивам служителите ни.

Стартирах професионалната си HR кариера в една от най-големите агенция за подбор на персонал във Великобритания, като първоначално се занимавах с подбор на висококвалифицирани кадри, а после и обучения. След завръщането ми в България, продължих развитието си в HR сферата, като към този момент съм Мениджър Човешки Ресурси в Симантек.

Разкажете ни повече за Вашата позиция в компанията? В какво се състои работата Ви? Какви качества трябва да притежава един служител в отдела "Talent acquisition"?

Симантек отвори врати през лятото на 2022 година. Като новостартирала компания, фокусът е да положим основите за благополучно развитие - тук работата на HR-а е от изключителна важност. Ежедневието на един HR в такъв тип организации е доста динамично и разнообразно, което прави работата много интересна и в същото време отговорна. Като първият член на HR екипа, моите задължения се разпростират от това активно да участвам в подбор на кадри и поддържането на мотивация на служителите ни, до изграждането на разнообразни стратегии, процеси и провеждането на обучения.

Едни от най-важните качества, които служители, занимаващи се с подбор на персонал, трябва да притежават, са добри комуникационни умения, адаптивност, желанието да надграждат знанията и уменията си постоянно и да допринасят активно за изграждането и поддържането на позитивна и продуктивна работна среда.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove

Какъв е профилът на идеалния кандидат за вашата компания, за да бъде приет за талант?

Вярвам, че талантът може да се развие, ако съществува подходящата среда за растеж. В този ред на мисли, личностните качества на кандидат са от изключителна важност. Разбира се, като HR в ИТ Компания, вярвам също, че техническите познания, и по-конкретно основните такива, са важен компонент. В динамичния свят, в който изкуственият интелект и платформи като chatGPT се развиват с голяма скорост, нараства и стойността на задълбочените познания по основополагащите концепции в компютърните науки.

Не съществуват идеални кандидати, и това е нещо, което работодателите трябва да имат предвид, когато искат да разрастват екипите си. Някои от най-успешните служители, с които съм имала удоволствието да работя и продължавам да работя, са тези, които осъзнават колко не знаят и не се страхуват да поискат помощ или активно да търсят отговори. В този контекст, "идеалният кандидат" за нас е онзи, който е готов да преодолее своето его и намира мотивация в развиването на собствените си умения и споделянето на придобитото знание с колегите си.

Кое според Вас е най-важно за изграждането на един талант - семейството, приятелската среда, образованието, хобитата и интересите му, желанието му за развитие, иновативността в мисленето му, очакванията му за настояще и бъдеще? Какво друго можем да добавим, може би това са меките умения?

Всеки човек има сфера, която му се отдава - различни умения, опит, психологическа и социална зрялост. Изграждането на един талант е многопластов процес и включва всичко изброено в зададения въпрос. Талантът, сам по себе си, е предразположение, способност или природен дар, който човек проявява в определена област или дейност. Истинското майсторство се постига, когато надграждаш естествените си заложби. Това става посредством постоянство, отдаденост и упоритост.

Колко важно е за Вас първото впечатление по време на интервю?

Най-важно е цялостното представяне на кандидата по време на целия интервю процес. Доброто първо впечатление не може да компенсира слабо нататъчно представяне, както и не бива да съдим твърде строго кандидати, които не успяват да покажат най-доброто от себе си в началния етап на интервюто. Тук идва и нашата работа да преценим какви са реалните професионални умения и личностни качества на кандидата, а не тези, които показва само в първите минути на интервюто.

В хората е заложено желанието да бъдат приети и харесани. Затова се стараем да създадем добро първо впечатление. В такива случаи е възможно кандидатите да кажат това, което предполагат, че интервюиращият иска да чуе, вместо това, което наистина мислят. Затова е от изключителна важност да бъдем обективни в нашата оценка и да не прибързваме с нея, особено по отношение на първоначалното впечатление.

Следвате ли строго установен протокол и стъпки при провеждането на едно интервю или то се развива в много различни посоки, според отговорите на самия кандидат?

За да се получа най-много информация за човека, с когото провеждаме интервю, е от съществено значение да създадем удобна обстановка, в която интервюираното лице да се почувства комфортно. Ограничавайки разговора до строго определени рамки, ние сами си налагаме ограничения в това, колко ще научим за събеседника си. Важна информация за кандидата може да бъде пропусната по този начин.

Моят подход при провеждане на интервюта е да предоставям възможност на отсрещната страна да изрази това, което желае. Разбира се, продължавам да задавам въпроси, свързани с основни ценности, лични качества и технически умения, които търсим в нашите служители. Въпреки това, интервютата не се ограничават само до вербалната комуникация, тъй като в невербалните сигнали може да се крие много информация. За да позволя на кандидата да покаже, а не само да каже това, което желае, е важно да осигурим време, през което той или тя да се изрази свободно.

Колко време е необходимо, за да разберете дали Вашият избор е бил правилен?Смятате ли, че понякога допускате и грешки?

Зависи. В някои случаи веднага можем да усетим разликата между човека, когото срещаме на интервю, и този, който започва да работи. В такива ситуации е важно да си отделим време и да анализираме ситуацията, преди да вземем прибързо решение. Има и случаи, при които външни обстоятелства променят нагласата на служителя и съответно неговото поведение се различава от това, което е показвал първоначално. Когато се сблъскаме с такива разминавания, нашата отговорност е да направим всичко възможно за разрешаване на ситуацията, използвайки различни подходи - даване на консистентна и своевременна/ навременна обратна връзка или предоставяне на допълнителни ресурси и материали за усъвършенстване на техническите познания.

Не мисля, че има човек в нашата сфера, който да не е допуснал грешки. Аз избирам да гледам на "грешките" като на предизвикателства и възможности за развитие и надграждане на собствените си умения.

Възнаграждението или възможностите за развитие преобладават в очакванията на младите ни таланти?

През последните години се наблюдават интересни тенденции в очакванията на новопостъпващите на пазара на труда кадри. Като човек, който работи в IT сферата от известно време, мога да потвърдя, че младите хора търсят работа, която да им осигури адекватно финансово възнаграждение и възможности за развитие. Нещо, което обаче ме впечатлява, е фактът, че културата на компанията и екипа, с който ще работят, става също толкова важни за тях. Младите хора търсят работодател, който да поставя служителите си в центъра на това, което компанията си поставя за цел и осигурява баланс между работата и личното време.

Какви са общите Ви впечатления от нивото на подготовка, което дават университетите в България и тези в чужбина?

През годините проведох интервюта с много кандидати, които са завършили както в чужбина, така и в България. Смятам, че всичко зависи от качеството на образованието в съответните университети и от това, кои са силните дисциплини в тях. Когато става дума за техническото образование в България, виждам, че има много добри учебни заведения, които предоставят стабилна основа, върху която да се изгражда по-нататъшното развитие. Като човек, завършил в чужбина, аз считам, че образователната система там предоставя голяма свобода на студентите и насърчава развиването на аналитичното мислене. Важно е да отбележа, че университетите поставят основата, но е наша отговорност да продължим да развиваме и обогатяваме образованието си и извън тях.

Какви съвети бихте дали на младите хора, които тепърва избират къде и как да направят своите първи стъпки в кариерата?

Бих посъветвала младите хора да проучат добре местата, на които кандидатстват - да се запознаят с ръководството и текучище служители, да прочетат статии, да гледат интервюта и да използват времето, в което кандидатстват в дадената организация, за да зададат въпросите, които са наистина важни за тях и развитието им. Да не взимат прибързани решения и да разберат, че изборът за присъединяване към определена компания е също толкова техен, колкото и на работодателя.