Често се случва да работим с хора, които вечно се оплакват, че не им стига времето и нямат възможност да реагират в потърсения и очакван от нас срок. С тази тема е свързан въпросът ни за предизвикателствата на работното ни място през тази седмица:

Какво означава за вас, когато в работен план някой ви каже, че нямаме време?