Преди година и половина, Dir.bg даде старт на своята платформа за търсене и предлагане на студентски стажове "Идеалният кандидат".

В рубриката "Ловци на таланти" ще ви запознаваме със специалисти в подбора на таланти, които са отговорни за процеса на откриване им и внедряването им в компаниите, които представляват.

"Като част от стратегията за грижа и обучение, се стремим да сме близо до служителите, а те самите да провеждат регулярни кариерни разговори с преките ръководители. Реалността подсказва, че ключово в дългосрочен план е изграждането на "преносими" умения и адаптивност, както и осъзнаване, че и така нареченото хоризонтално движение в кариерата е от решаващо значение за придобиване на умения за заемане на по-високи и по-отговорни позиции. В този смисъл младите все повече забелязват, че търпението се оценява и е необходим целенасочен подход в техния избор", споделя пред Бисер Кунчев следващият гост в рубриката "Ловци на таланти" Йоанна Георгиева.

Коя е тя?

Казвам се Йоанна Георгиева, на 35 години, от град София. Завършила съм магистратура по "Бизнес администрация - управление на човешките ресурси" в Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Развивам се в сферата на човешките ресурси от 2009 година когато и започна моят трудов стаж, по това време в една от най-големите френски компании, опериращи в сферата на социалните придобивки и възнаграждения за служители. Благодарна съм да трупам разнообразен опит в изключително динамични браншове и организации, което допринесе за разширяване на кръгозора, опознаване на пазара и бизнес процесите. Най-голяма страст за мен остава FMCG секторът - първоначално в бирения сегмент като част от групата на Heineken Загорка, а от 6 години съм в семейството на "Coca-Cola Europacific Partners". Постепенно надграждайки опита си в различни звена на отдел "Човешки ресурси", през последните 3 години съм "Мениджър подбор на персонал и работодателска марка" и заедно с колегите от нашия екип се борим ежедневно с предизвикателствата на пазара на труда.

Разкажете ни повече за Вашата позиция в компанията? В какво се състои работата Ви? Какви качества трябва да притежава един служител в отдела "Talent acquisition"?

През целия си трудов опит и до ден днешен темата employer branding е на почит при мен. Щастлива съм, че компанията я припознава като стратегически важна и ми дава възможност все по-активно, заедно с различни колеги и екипи, да допринасям за добрия образ на организацията.

Talent Аcquisition функцията в България има широк спектър от дейности, свързани с end-to-end подбор, но и съпътстващи и важни от гледна точка на въвеждане на хората в компанията, запознаване и преживяване на културата ни, подпомагане процеса на вътрешно промотиране на позиции и други интересни проекти. Нашият екип, а и като цяло всички в "People and Culture" звеното, са фокусирани да създават работещи за бизнеса решения, с оглед на динамиката в заобикалящата ни реалност. Затова и се стремим да измерваме и анализираме резултати, да предприемаме действия за подобрения. С оглед на изложеното, смятаме, че е важно хората, които се присъединяват към нас, да са комуникативни, да разсъждават и анализират различните ситуации, да не се страхуват от непознати предизвикателства и трудности. В културата на компанията ни е да се усъвършенстваме непрекъснато - затова идеи, креативност и иновации са винаги добре дошли.

Вижте всички актуални обяви за стаж:
https://www.idealcandidate.bg/stajove

Какъв е профилът на идеалния кандидат за вашата компания, за да бъде приет за талант?

Неминуемо задължителни фактори за избор на даден кандидат са компетенциите, необходими за изпълнението на ролята (Компанията ни е финансово-счетоводен център в България и като минимум търсим чужд език и сходен опит/образование). Освен т.н "твърди умения", важна съставка от уравнението е нагласата, особено в началото на трудовия път - откриваме често, че принос за успешна реализация имат елементи като вътрешна мотивация, дългосрочна визия, любопитство, страст. Отношение, възпитание, коректност винаги ще са на мода и сме щастливи, че компанията откроява добрите примери.

Кое според Вас е най-важно за изграждането на един талант - семейството, приятелската среда, образованието, хобитата и интересите му, желанието му за развитие, иновативността в мисленето му, очакванията му за настояще и бъдеще? Какво друго можем да добавим, може би това са меките умения?

Първоначално, когато един млад човек още не е намерил себе си, съществен фактор за формиране на ценностите и начин на мислене определя семейството и съответния модел. На мнение сме, че усилията, сериозната подготовка, постоянството се възнаграждават се радваме, че компанията традиционно, вече за трета поредна година ще даде шанс на младежи без/ с минимален опит, които да открият своя път чрез нашата Стажантска програма. Горди сме, че мнозинството от преминалите стаж, остават и израстват в компанията ни.

Колко важно е за Вас първото впечатление през време на интервю?

Считаме, че интервюто е отличителен белег за всяка компания и е изключително важна стъпка в процеса по подбор на кандидатите. В днешни времена, както работодателят, така и самият кандидат избира и изгражда своите впечатления. Затова и се стараем да организираме срещите, така че да предразположат хората и да представят себе си в добра светлина, без притеснения и стрес, с равен шанс помежду им - от уговорка и съобразяване с графика на двете страни, предварително информация за локацията ни, до информация за продължителност и естество на срещата. Общуването с нашите т.н . "people managers" или хора, които управляват екипи и търсят нови попълнения, допринася да бъдат подготвени в ролята си на интервюиращи - да подхождат с уважение, коректност, ценене на лична позиция и възгледи.

Благодарение на професионализма на колегите, много от кандидатите ни споделят, че по време на интервюто са усетили приятелско отношение.

Следвате ли строго установен протокол и стъпки при провеждането на едно интервю или то се развива в много различни посоки, според отговорите на самия кандидат?

На глобално ниво e създаден т.н "Interview guide", който е унифициран между отделните ни страни от групата. Целта е да бъде отражение на ценностите на организацията и да очертае насоката и типа въпроси, които да спомогнат откриването им у човека отсреща, както и по-лесна съпоставка и измеримост между хората. Всяка личност е уникална и разговорът протича в зависимост от отделната ситуация. За нас е важно да открием този, който е мотивиран да се присъедини към семейството на компанията, направил е задълбочен и целенасочен избор, готов е да учи и да се развива непрекъснато, да се приобщи към културата ни. Всеки е свободен да бъде себе си, независимо от вероизповедание, произход, сексуална ориентация. Ние се гордеем с тази работна среда, високо ценим разнообразието от идеи и гледни точки. Като финална стъпка се стига и до измерване на ‚техническите умения", необходими за изпълнение на ролята. Освен с конкретни въпроси, интервюиращият (представител на бизнеса) прилага различни тип тестове, които обективно спомагат при вземане на решение.

Колко време е необходимо, за да разберете дали Вашият избор е бил правилен? Смятате ли, че понякога допускате и грешки?

Нашите екипи влагат много усилия да въведат, обучат и адаптират новия служител, за да е ефективен и да се чувства комфортно на работното си място. Грешки се допускат, но за нас фокус е подходът след това и как ще се намери решение. Срещат се служители, които благодарение на опциите за вътрешна мобилност, откриват по-точен за тях екип и с радост споделят творческия си път там. Смятаме, че ключова е комуникацията и е важно да има дискусия във всеки един етап.

Възнаграждението или възможностите за развитие преобладават в очакванията на младите ни таланти?

Не бихме искали да генерализираме - срещаме страшно приятни, възпитани и любознателни хора и се радваме, че взаимно се намираме. За този факт допринасят и т.н "Referral Program", чрез която наши колеги препоръчват техните приятели и заедно създават още по-приятна атмосфера. Като част от стратегията за грижа и обучение, се стремим да сме близо до служителите, а те самите да провеждат регулярни кариерни разговори с преките ръководители. Реалността подсказва, че ключово в дългосрочен план е изграждането на "преносими" умения и адаптивност, както и осъзнаване, че и така нареченото хоризонтално движение в кариерата е от решаващо значение за придобиване на умения за заемане на по-високи и по-отговорни позиции. В този смисъл младите все повече забелязват, че търпението се оценява и е необходим целенасочен подход в техния избор.

Какви са общите Ви впечатления от нивото на подготовка, което дават университетите в България и тези в чужбина?

Имаме опит със студенти както от България, така и от чуждестранни университети. Споделяйки философията, че всеки е добре дошъл и има равен старт и сходно оценяване, в крайна сметка именно представянето на самия кандидат допринася за решение от наша страна дали той ще бъде нает в организацията.

Често прието схващане е, че учейки в чужбина, човек става по-самостоятелен, организиран и владее добре чужд/и език/ци. Ние сме на мнение, че личната, мотивация, отдаденост и упорит труд оказват сериозно влияние върху нивото на обучение на хората, независимо от географския аспект. От друга страна, нашите университети и академичен състав изобщо не са за подценяване и се радвам да чувам за много и изключителни професионалисти. В опита ни и общуване с множество кариерни центрове из цяла България (особено последните 2-3 години покрай Стажантските програми), сме безкрайно щастливи от топлото отношение и готовност да бъдат свързващо звено с бизнеса. Компанията се старае да е близо до младите, да разговаря директно с тях дали в даден обучителен час или сред коридорите в специален за целта кът. Изключително сме щастливи, че ние допринасяме завършили в чужбина младежи да се връщат и развиват в родината си, както и много други да не заминават.

Какви съвети бихте дали на младите хора, които тепърва избират къде и как да направят своите първи стъпки в кариерата?

Да бъдат себе си, да не спират да търсят и да се опознават. Хубавата новина е, че в днешно време има изобилие от източници на информация и всеки млад човек може да се информира и намери отлични възможности. Важно е да умее да анализира и отсява информацията, да бъде целенасочен, да следи пазар и тенденции, в сферата , която се стреми да се развива. Нека се положат и усилия върху изграждането на собствения бранд - всички малки стъпки и хобита винаги правят положително впечатление, а дори и да се окаже възпрепятстван да приеме наша оферта, високо ценим коректното отношение и комуникация.