Българи, живеещи в Западна Европа, се връщат в Челопеч и Крумовград, за да работят в рудници. Някои от тях решават да развият собствен бизнес в двете населени места. Това става възможно, когато една голяма и социално отговорна компания покаже, че истинския капитал за нея са хората. А когато развива своя капитал, обучава и внедрява най-новите производствени стандарти, това довежда до оптимизация на труда и повишение на заплатите. Така в Челопеч и Крумовград средната работна заплата днес е 2700 лв.

И това не е всичко, отбелязва Илия Гърков, вицепрезидент на "Дънди Прешъс Металс" и изпълнителен директор за България. За него казват, че е човекът, променил стандартите на минната промишленост у нас. Признанието не закъснява. Преди дни "Дънди Прешъс Металс" получи награда за социална инвестиция. Става дума за учредения от компанията фонд от над 5 млн. долара безвъзмездна подкрепа за малкия и среден бизнес в общините Челопеч и Крумовград.

И сега най-любопитното - едно от условията, на които трябва да отговарят предприемачите, които кандидастват за подкрепа от фонда, е да развият бизнес модел, който няма нищо общо с минното дело.

  • Как "Дънди Прешъс Металс" помага на българин, който се прибира от Великобритания, да стартира собствена фабрика за производство на мебели в Крумовград?
  • Защо "Дънди Прешъс Металс" подкрепя американски стартъп да пусне в производство автономен интелигентен дрон робот, който работи под земята в Челопеч?

Какво отговори Илия Гърков, гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка

Илия Гърков има 30-годишен международен опит в добивната индустрия, придобит в България, Австралия и Армения. С цялостната си работа като ръководител, той има значителен принос за развитието и превръщането на рудник "Челопеч" в миннодобивно предприятие от световна величина. През 2014 г. поема поста вицепрезидент и генерален мениджър за България, а през 2019 г. става изпълнителен директор за България. По професия е минен инженер, с докторска степен от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", София. Има и квалификационни степени по администрация и управление. Завършил е и Програмата за висши ръководни кадри на London Business School.

"Дънди Прешъс Металс" Инк. е международна минна компания със седалище в Канада, чиято основна дейност включва придобиване, проучване, разработване и добив на находища и преработка на руди на благородни метали. В България компанията притежава две дъщерни дружества:

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД, което притежава концесия и разработва подземното медно-златно-пиритно находище "Челопеч", на 70 км източно от София. 

"Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД, чиято дейност е насочена към проучвателни работи и разработването на находище за златосъдържащи руди "Ада тепе" в югоизточната част на България.