Всяка единица електроенергия, която ПроКредит банк потребява е зелена, допълнително банката е изградила фотоволтаични инсталации в централата си в София и в клона си в Пловдив, 65 процента от служебния автопарк е от електрически автомобили, за своя сметка банката е изградила и 75 зарядни станции за електромобили в България и около Солун в Гърция, които всеки може да използва безплатно. Освен това служителите на ПроКредит банк са оптимизирали потреблението на вода и хартия в офисите и са насърчавани от банката да ограничат използването на лични автомобили, за сметка на споделените пътувания до работното място, като така се намалява замърсяването на околната среда и се пестят разходи за транспорт, каза Теодор Караиванов, управител на клона в Солун на ПроКредит банк.

Банката е въвела изисквания и към клиентите, които искат от нея отпускане на кредит. ПроКредит банк не финансира дейности, които водят до негативно влияние върху околната среда. Експертите на банката са обучени да правят предварителна оценка на екологичния и социален риск за всеки отпуснат кредит. ПроКредит банк се стреми да финансира смислени проекти, които ограничават негативния ефект върху околната среда, намаляват разходите и подобряват качеството на живот, обяснява Караиванов.

ПроКредит банк е партньор на конференцията Green Transition организирана от Dir.bg и 3Е-news. За втора поредна година събитието ще фокусира зелената дискусия върху това как България успешно да стане част от процесите на трансформация, устойчиво развитие и декарбонизация - цел, важна не само за Европа, но и за света, ако искаме да опазим планетата си. "Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход" се проведе днес в Sofia Event Center.

  • Какви са актуалните възможности за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда, които предлагате за бизнеса и за физически лица?
  • За колко време се изплаща инвестицията във фотоволтаична инсталация и оказва ли влияние цената на електроенергията за битовите и небитовите потребители?
  • Какви са добрите практики от Гърция, които могат да се приложат при нас?

Отговорите на Теодор Караиванов гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Теодор Караиванов е управител на клона на ПроКредит банк в град Солун, Гърция. Той става част от екипа на банката през 2003 г., като в периода от 2004 до 2008 е бил управител на клоновете в Габрово, Плевен и Русе. От 2008 до 2016 година работи в Централното управление на ПроКредит банк в София, като отговаря за отдел "Кредитен риск" и бизнес отдел - "Средни предприятия". От 2017 година ръководи дейността на банката в Гърция. През последните години развива отлична експертиза в работата с проекти, свързани с възобновяема енергия и енергийно-ефективни източници, подкрепяйки динамичното развитие на подобни инвестиции. Поставя си за цел да позиционира ПроКредит Банк като надежден партньор в предоставянето на финансови услуги за малки и средни предприятия и частни лица в Гърция, бъдейки част от ПроКредит банк България.