Как компаниите и обществените институции трябва да управляват въздействието си върху околната среда, обществото и собствената си вътрешна организация. Ето това указват новите ESG правила, които въвежда политическият дневен ред на Европа, във връзка с целите на Зеления преход.

Изискването за прилагане на ESG от бизнеса става все по-инвазивно, а голяма част от компаниите нямат яснота какво се очаква от тях, каза Климентина Рашева, създател и управляващ партньор в denkstatt България, консултантска компания по въпросите на ESG.

В същото време, въвеждането и спазването на ESG вече е от съществено значение, когато компаниите решат да кандидатстват за финансиране по различни проекти или пък за отпускане на банков кредит, уточнява тя. Извън тези случаи, дали бизнесът спазва ESG стандартите, ще следят одитори на специализирани рейтингови агенции, консултантски фирми и активисти.

Законодателните инициативи свързани с ESG носят значителни нови задължения за компаниите в България. Рашева дава пример за изискванията, които новият стандарт въвежда към вътрешната организация на фирмите - справедливо заплащане, равен брой мъже и жени на управленски позиции, наличие на политики. Освен споменатите примери, ще се отчита и дали компанията работи с доставчици, които спазват новите норми. Тези, които не изпълняват ESG стандартите, постепенно ще излязат от пазара, смята е Рашева.

  • За кого се отнася ESG?
  • Въвеждането на ESG ще изисква ли от бизнеса нови разходи?
  • Как ще се отрази ESG върху цените на стоките и услугите?
  • Ще обхване ли ESG и личните дела на хората?

Отговорите на Климентина Рашева гледайте в бизнес подкаста "Какво могат парите?" със Стефан Кунчев.

Визитка:

Климентина Рашева е създател и управляващ партньор в denkstatt България, консултантска компания по въпросите на ESG, декарбонизация, доклади и оценки на въздействието и кръговата икономика.