След отмяна на ограничителните мерки във връзка с Covid-19 в средата на месец май, пазарът на имоти бързо се възстанови - противно на очакванията на мнозина анализатори и участници, заяви за business.dir.bg Антон Андонов, изпълнителен директор на ЕРА България АД.

Въпросът, който вълнува мнозина е: Какво ни очаква наесен?

Икономисти и посредници се интересуват от броя на сделките, клиентите - от цените на имотите, а инвеститорите и строителите - и от двете.

Броят на сделките се върна на обичайните си нива - така, както преобладаващата част от българите възстановиха ежедневните си дейности, въпреки, че опасността от вируса остава. Двумесечните ограничения доведоха до естествено натрупване на търсене от купувачи, което се реализира през последващите няколко месеца. По данни на ЕРА Недвижими имоти, всички нови имоти излезли на пазара на пазарни цени се реализираха бързо, в рамките на по-малко от месец, въпреки, че срокът за пазарна реализация на новите имоти на пазара от началото на годината е около 3 месеца. Все още не се забелязва тенденция на превес на предлагането над търсенето на имоти.

Напротив. Част от продавачите се оттеглиха от пазара заради несигурността от бъдещето, а по същата причина част от купувачите се активизираха с намерения да инвестират спестяванията си.

Очакванията за бъдещето - това е факторът, който ще доминира през следващите месеци при взимане на решения и определяне поведението на пазарните участници. Неяснотата около развитието на пандемията и прякото и косвено влияние върху нашата икономика, съчетани с намаляване на доходите - възпират хората от най-засегнатите сектори да предприемат сериозната крачка по закупуване на жилище, особено ако то ще бъде първо за тях. Допълнителен натиск в същата посока ще оказва и политическата нестабилност в страната, на която ставаме свидетели почти цял месец.

Поведението на инвеститорите, развиващи нови проекти, не е еднопосочно.

Проектите с приключило проектиране и осигурено финансиране стартират без забавяне. Доказаните строители с история зад гърба си освен самочувствието да познават добре пазара на имоти в районите, в които строят, продължават да получават доверието на клиентите си и да продават "на зелено" по време на строителството повече от успешно - без отстъпки в продажните цени.

Колебания и несигурност изпитват предприемачи без достатъчно опит, за проекти със спорно местоположение, без ясен профил на потенциални купувачи, които трудно биха получили банково финансиране или доверие от купувачи за продажби "на зелено".

По отношение на пазарните цени, на които се сключват сделките - по-скоро няма изненади. Въпреки очакванията на купувачите цените да паднат значително - за сега не се наблюдава такъв процес. Въпреки, че все повече са тези от тях, които очакват значителна отстъпка от цената, по данни на ЕРА повече от половината от сделките се сключват с намаление до 5% от пазарната цена, тези с отстъпка в цената до 10% са около една пета, а по-голямо намаление успяват да постигнат едва 5% от купувачите, най-често за имоти, които престояват повече от три месеца на пазара и се предлагат на завишени цени.

Въпреки това вече се забелязва тенденция клиентите да избират повече и по-дълго в сравнение с първото тримесечие от годината. Дали тази тенденция ще се задълбочи и дали ще станем свидетели на по-рязко намаляване на търсенето, което да доведе до дисбаланс с предлагането на имоти предстои да разберем тепърва.

Business.dir.bg ще продължи да следи тенденциите на пазара на имоти у нас и регулярно 2 пъти в месеца ще ви представя анализи по водещи теми.