Засилват се нарушенията, свързани с работното време, сумираното му изчисляване и заплащането. 27 млн. лв. са неизплатените заплати за миналата година. Това каза вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов по време на форум, посветен на трудовите права, с който синдикатът отбелязва 100-годишнината на Международната организация на труда /МОТ/. Данните са част от представения по време на форума четвърти годишен доклад на синдиката, свързан с нарушаването на трудовите права в България, предаде БТА.

Чавдар Христов изтъкна още, че въпреки промените в законодателството, нивото на неизплатените заплати за миналата година остава почти същото. Според данни от Главна инспекция по труда /ГИТ/ за 2017 г. неизплатените заплати са били малко над 28 млн. лв. Христов изтъкна, че намалението е около 1 млн. лв. и добави, че ефектът от промените в законодателството като незначителен.

Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда /ГИТ/ инж. Румяна Михайлова заяви по време на дискусията, че инспекцията разполага с едва 360 души инспектори. Тя бе категорична, че броят им е недостатъчен и това е проблем при контрола на нарушенията. Във връзка с проверките, осъществявани от инспекцията, инж. Михайлова обясни, че половината от тях са планови, а другите са по сигнали. Михайлова каза още, че за съжаление много малка част от сигналите са на синдикални организации.

В доклада се посочва, че нарушенията, свързани с работното време за миналата година са 19 524 броя. Най-много са констатирани в секторите търговията на дребно, ресторантьорството, растениевъдство и животновъдство.

По отношение на сумираното изчисляване на работното време в доклада се посочва, че се изготвят фиктивни графици, полага се труд повече от 12 часа на работна смяна. Нарушения има и по отношение на регламентираните почивки на работниците - междудневни, седмични, платен или неплатен годишен отпуск.

В доклада се отчита, че продължава тенденцията от предходни години голяма група от нарушенията да са свързани с организацията и управлението за безопасност и здраве при работа. Такива са констатирани в секторите строителство, търговия на дребно, ресторантьорство.

Въз основа на данните КНСБ прави оценка, че работодателите не влагат достатъчно средства за дейностите по осигуряване на безопасност и здраве на работното място и заключава, че това е причината страната ни да е на едно от челните места по брой смъртни случаи в Европа. В България те са 3,57 на сто хиляди заети, докато средното за ЕС е 1,83 на сто хиляди заети.