През периода януари - април 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 18 663.9 млн. лв., което е с 9.5 на сто повече в сравнение със същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През април 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 496.7 млн. лв. и се увеличава с 6.1 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - април 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 20 608.9 млн. лв. (по цени CIF), или с 4.6 на сто повече спрямо същия период на 2018 година. През април 2019 г. общият внос на стоки нараства с 0.2 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 978.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - април 2019 г. и е на стойност 1 945.0 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - април 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 542.0 млн. лева. През април 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 481.3 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 186.3 млн. лева.

През периода януари - април износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.7 на сто в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 5 920.1 млн. лева. През април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 360.0 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2019 г. се увеличава с 9.1 на сто в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7 316.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет. През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 396.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 762.4 млн. лева. През април 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 143.2 млн. лева.