Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в ЕП (ITRE) прие с голямо мнозинство (38 гласа "за" и 3 гласа "против") доклада за извеждане от експлоатация на ядрените мощности в АЕЦ "Козлодуй" в България и АЕЦ "Бохунице" в Словакия, по който основен докладчик е Петър Курумбашев.

След редица проведени преговори, водени от българския евродепутат, енергийната комисия на парламента постигна компромис - минимум, а не максимум 50% от средствата, както предлагаше ЕК, необходими за извеждането от експлоатация на ядрените реактори, да бъдат предоставени от Европейския съюз.

Комисията подкрепи и предложението на Курумбашев средствата да следват практиката на предишната програма, в която България получи 60% от необходимите средства от ЕС.

"По моя инициатива беше прието и допълнение, което ясно показва, че тези реактори са били преждевременно затворени - особено що се отнася до блок III и IV на АЕЦ "Козлодуй", които и до днес можеше да работят и да произвеждат ток при цена 100 лева на мегаватчас електроенергия, което прави около 400 милиона евро годишно. Едно е, ако говорим за суверенно решение, взето от суверенни държави. В нашия случай, обаче, говорим за условие, поставено от Европейския съюз, който по това време се състоеше от 15 държави членки", казва евродепутатът.

Програмите "Козлодуй" и "Бохунице" са създадени в контекста на преговорите за присъединяване към ЕС на България и Словакия. Настоящото предложение е продължение на ангажимента на Съюза да предостави финансова подкрепа на държавите членки при извеждане от експлоатация, съответно на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй" и на атомната електроцентрала "Бохунице" в Словакия. В настоящото предложение за програмата "Козлодуй" са отделени €63 млн. За програмата "Бохунице" са предвидени €55 милиона, а за програмата на Съвместния изследователски център (JRC) за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците са отделени оставащите €348 млн.

По инициатива на Петър Курумбашев енергийната комисия гласува и текстове, които позволяват да бъде използвана експертизата на трети страни в процеса на извеждане от експлоатация, както и да бъдат споделяни информация и познания с други държави членки на ЕС.

"Радвам се, че успях да убедя колегите си да бъде отхвърлено предложението, идващо от Групата GUE/NGL(Европейска обединена левица/Северна зелена левица) - за затваряне на ядрените мощности в Европа", каза още Курумбашев.

От тук нататък следва Европейският парламент да гласува в пленарна зала точките, отнасящи се до следващия бюджет на ЕС, на базата на които ще бъдат отделени средствата за България и Словакия.